Peruskoulun matematiikka/mallisivu

Mallisivu

muokkaa

Yleistä kirjoittamisesta

muokkaa

Tämä on mallisivu opetussivun rakenteesta. Jotta kirjassa säilyisi helppo luettavuus ja ylä-ja alakäsitteet olisi helppo ymmärtää, yritetään pitää kirjan kirjoittamisessa kiinni tietyistä periaatteista.

Aihepiirit ovat pääotsikoita, jotka merkataan kirjoittaessa kahdella yhtäsuuruusmerkillä otsikon molemmin puolin. Aihepiirin alle tulee alaotsikoita, jotka merkataan tarpeen mukaan kolmella tai neljällä yhtäsuuruusmerkillä.

Esimerkkisivu aiheesta desimaaliluvut

muokkaa

Tämä sivu on esimerkkisivu, jossa aiheeksi on valittu desimaaliluvut. Alussa kerrotaan aihepiiristä tai sivun sisällöstä. Sivu kuuluisi sisältöalueeseen "Luvut ja laskutoimitukset". Sivun sisältö alkaisi siitä, mitä desimaaliluvut ovat ja etenisi asteittain vaikeutuen.

Mitä ovat desimaaliluvut?

muokkaa

Ensimmäiseksi kerrottaisiin desimaaliluvun käsitteestä ja niiden lukemisesta. Myös termistöä olisi hyvä avata. Tarvittaessa voitaisiin osaa jakaa myös alaotsikoihin.

Tähän voi kirjoittaa asiasta, mutta myös linkit opetusvideoihin tai kuvat aiheesta ovat tervetulleita.

Tehtäviä ja harjoituksia tästä aihepiiristä

muokkaa
  1. Jokaisen osion alle on hyvä tehdä linkkipankki, johon jokainen voi lisätä omia linkkejä juuri tästä osiosta.
  2. Tähän osioon voidaan myös lisätä toiminnallisia tehtäviä. Esimerkki: "Leikatkaa lehdistä tuotteiden kuvia. Lisätkää niihin hintoja ja leikkikää kauppaa." Jos tehtävänanto on pitkä, voidaan lisätä alasivu ja linkittää se tähän. Voit myös lisätä pitkän tehtävänannon tähän ja joku muu voi tehdä siitä alasivun, jos et itse osaa.
  3. Numeroitu lista saadaan lisäämällä hashtag eli risuaita rivin alkuun.

Aiheesta muualla

muokkaa

Jokaiseen osioon voidaan tehdä myös "Aiheesta muualla"-osa, johon voidaan linkittää muita wikisivuja tai ulkoisia sivustoja.

Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

muokkaa

Tässä osassa kerrottaisiin desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskusta. Tähän voidaan lisätä linkkejä opetusvideoihin, lisätä kuvia (esim. PPT:lla tehtyjä) tai kirjoittaa sanallisesti asiasta.

Tehtäviä ja harjoituksia tästä aihepiiristä

muokkaa

Linkkejä nettipeleihin tai ideoita harjoitteiksi tähän.

Aiheesta muualla

muokkaa

Jokaiseen osioon voidaan tehdä myös "Aiheesta muualla"-osa, johon voidaan linkittää muita wikisivuja tai ulkoisia sivustoja.

Desimaalilukujen kertominen kokonaisluvulla

muokkaa

Seuraavaksi kerrottaisiin desimaalilukujen kertolaskusta.

Tehtäviä ja harjoituksia tästä aihepiiristä

muokkaa

Linkkejä nettipeleihin tai ideoita harjoitteiksi tähän.

Aiheesta muualla

muokkaa

Jokaiseen osioon voidaan tehdä myös "Aiheesta muualla"-osa, johon voidaan linkittää muita wikisivuja tai ulkoisia sivustoja.

Desimaalilukujen jakaminen kokonaisluvulla

muokkaa

Seuraavaksi kerrottaisiin desimaalilukujen kertolaskusta.

Tehtäviä ja harjoituksia tästä aihepiiristä

muokkaa

Linkkejä nettipeleihin tai ideoita harjoitteiksi tähän.

Aiheesta muualla

muokkaa

Jokaiseen osioon voidaan tehdä myös "Aiheesta muualla"-osa, johon voidaan linkittää muita wikisivuja tai ulkoisia sivustoja.