Ranskan kielioppi/Numeraalit

Ranskan kielen numeraalit
  Luku Järjestysluku
0 zéro  
1 un, une Malline:Ref premier, première
2 deux deuxième Malline:Ref
3 trois troisième
4 quatre quatrième
5 cinq cinquième
6 six sixième
7 sept septième
8 huit huitième
9 neuf neuvième
10 dix dixième
11 onze onzième
12 douze douzième
13 treize treizième
14 quatorze quatorzième
15 quinze quinzième
16 seize seizième
17 dix-sept dix-septième
18 dix-huit dix-huitième
19 dix-neuf dix-neuvième
20 vingt vingtième
21 vingt et un(e) vingt et unième
22 vingt-deux vingt-deuxième
23 vingt-trois vingt-troisième
30 trente trentième
40 quarante quarantième
50 cinquante cinquantième
60 soixante soixantième
70 soixante-dix Malline:Ref soixante-dixième
71 soixante-onze soixante-onzième
72 soixante-douze soixante-douzième
80 quatre-vingts Malline:Ref quatre
81 quatre-vingt-un quatre-vingt-unième
82 quatre-vingt-deux quatre-vingt-deuxième
90 quatre-vingt-dix Malline:Ref quatre-vingt-dixième
91 quatre-vingt-onze quatre-vingt-onzième
99 quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-dix-neuvième
100 cent centième
101 cent un cent unième
102 cent deux cent deuxième
200 deux cents Malline:Ref ?
201 deux cent un ?
1000 mille millième
1001 mille un ?
1888 mille huit cent quatre-vingt-huit ?
2000 deux mille ?
1 000 000 un million Malline:Ref millionième
2 000 000 deux millions ?
1 000 000 000 un milliard ?
2 000 000 000 deux milliards ?

HuomiotMuokkaa

  1. Malline:Note Yhdestä maskuliinisesta asiasta käytetään sanaa ”un” ja feminiinistä sanasta ”une”.
    Un mot, yksi sana
    Une chose, yksi asia
  2. Malline:Note Myös ”second(e)”.
  3. Malline:Note Belgiassa ja Sveitsissä ”septante”.
  4. Malline:Note Sveitsissä ”huitante”.
  5. Malline:Note Belgiassa ja Sveitsissä ”nonante”.
  6. Malline:NoteCent” on monikossa vain, kun sitä ei seuraa muita lukuja eli luku on pyöreä satamäärä.
  7. Malline:NoteMillion” ja ”milliard” ovat substantiiveja ja taipuvat myös monikossa.