Taivutusluokat (konjugaatiot)

 • I taivutusluokka (-er)
 • II taivutusluokka (-ir)
 • III taivutusluokka (-re)
 • Epäsäännölliset verbit

Verbien käyttö ja taivutus muokkaa

Tapaluokat (modukset)

 • infinitiivi
 • indikatiivi
 • konditionaali
 • imperatiivi
 • subjunktiivi
 • partisiippi
 • gerundi

Aikamuodot (tempukset)

 • preesens
 • futuuri
 • liittofutuuri
 • perfekti
 • imperfekti
 • yksinkertainen perfekti

Infinitiivi muokkaa

(l'infinitif)

Indikatiivi muokkaa

(l'indicatif)

Preesens muokkaa

Verbin perusmuodon vartaloon liitettävät päätteet:

I donn/er II fin/ir III vend/re
je donn/e fin/is vend/s
tu donn/es fin/is vend/s
il/elle/on donn/e fin/it vend
nous donn/ons fin/iss/ons vend/ons
vous donn/ez fin/iss/ez vend/ez
ils/elles donn/ent fin/iss/ent vend/ent

Futuuri (le futur simple) muokkaa

Yksinkertaisen futuurin päätteet ovat säännöllisillä ja epäsäännöllisillä verbeillä seuraavat:

yks. 1 yks. 2 yks. 3 mon. 1 mon. 2 mon. 3
-ai -as -a -ons -ez -ont
ɛ a a ɔ̃ e ɔ̃

Säännöllisten verbien futuurin vartalo on infinitiivi. Kolmannen konjugaation verbeistä pudotetaan kuitenkin lopun e-kirjain.

I donn/er II fin/ir III vend/re
je donn/er/ai fin/ir/ai vend/r/ai
tu donn/er/as fin/ir/as vend/r/as
il/elle/on donn/er/a fin/ir/a vend/r/a
nous donn/er/ons fin/ir/ons vend/r/ons
vous donn/er/ez fin/ir/ez vend/r/ez
ils/elles donn/er/ont fin/ir/ont vend/r/ont

Lähifutuuri (le futur proche) muokkaa

Liittofutuuria käytetään lähitulevaisuudessa tapahtuvista asioista. Sitä käytetään, kun asian tekemisestä ei olla varmoja mutta sitä suunnitellaan. Se muodostetan persoonan mukaan taipuvalla aller-verbillä (suom. mennä) ja pääverbin perusmuodolla (infinitiivillä).

Esim. Je vais lire beaucoup en été. (suom. Luen paljon ensi kesänä.)

Perfekti (le passé composé) muokkaa

Apuverbinä avoir muokkaa

avoir + partisiippi

I donn/er II fin/ir III vend/re
j'ai donn/é fin/i vend/u
tu as donn/é fin/i vend/u
il/elle/on a donn/é fin/i vend/u
nous avons donn/é fin/i vend/u
vous avez donn/é fin/i vend/u
ils/elles ont donn/é fin/i vend/u

Apuverbinä être muokkaa

être + taivutettu partisiippi

I arriv/er II sort/ir III descend/re
(mask.) je suis arriv/é sort/i descend/u
(fem.) je suis arriv/ée sort/i/e descend/u/e
(mask.) tu es arriv/é sort/i descend/u
(fem.) tu es arriv/ée sort/i/e descend/u/e
il/on est arriv/é sort/i descend/u
elle est arriv/é/e sort/i/e descend/u/e
(mask.) nous sommes arriv/é/s sort/i/s descend/u/s
(fem.) nous sommes arriv/é/e/s sort/i/e/s descend/u/e/s
(mask.) vous êtes arriv/é/s sort/i/s descend/u/s
(fem.) vous êtes arriv/é/e/s sort/i/e/s descend/u/e/s
ils sont arriv/é/s sort/i/s descend/u/s
elles sont arriv/é/e/s sort/i/e/s descend/u/e/s

Imperfekti muokkaa

preesensvartalo + pääte

Huom! 2. konjugaation monikon 1. ja 2. persoona (nous, vous):

preesensvartalo + -iss- + pääte


yks. 1 yks. 2 yks. 3 mon. 1 mon. 2 mon. 3
-ais -ais -ait -ions -iez -aient
ɛ ɛ ɛ jɔ̃ je ɛ
I donn/er II fin/ir III vend/re
je donn/ais fin/iss/ais vend/ais
tu donn/ais fin/iss/ais vend/ais
il/elle/on donn/ait fin/iss/ait vend/ait
nous donn/ions fin/iss/ions vend/ions
vous donn/iez fin/iss/iez vend/iez
ils/elles donn/aient fin/iss/aient vend/aient

Jos vartalo päättyy i-kirjaimeen, monikon 1. ja 2. persoonassa kirjoitetaan ja äännetään molemmat kahdesta peräkkäisestä i-kirjaimesta. Nous criions, /nu kʁiiɔ̃/ (verbistä crier).

Yksinkertainen perfekti (le passé simple) muokkaa

Pääasiassa kirjallinen verbimuoto.

Pluskvamperfekti muokkaa

Konditionaali muokkaa

(le conditionnel)

Preesens muokkaa

Perfekti muokkaa

Imperfekti muokkaa

Subjunktiivi muokkaa

(le subjonctif)

Preesens muokkaa

Perfekti muokkaa

Lihavoitu teksti===Imperfekti=== kävelen

Imperatiivi muokkaa

(l'impératif)

Partisiippi muokkaa

(le participe)

Gerundi muokkaa

(le gérondif)


Verbitaulukkoja keskeisistä verbeistä muokkaa

Savoir Je sais Tu sais Elle/il sait Nous savons Vous savez


Preesens Imperfekti futuuri
etre, olla olemassa
Je suis j'étais je serai
Tu es tu étais tu seras
il/on est il/on était il/on sera
nous sommes nous étions nous serons
vous êtes vous étiez vous serez
ils sont ils étaient ils seront
Preesens Imperfekti Futuuri
avoir, omistaa    
J'ai j'avais j'aurai
Tu as tu avais tu auras
Il / on a il /on avait il / on aura
nous avons nous avions nous aurons
vous avez vous aviez vous aurez
ils ont ils avaient ils auront
aller Imperfekti futuuri
Je vais j'allais j'irai
Tu vas tu allais tu iras
Il / on va il /on allait il / on ira
nous allons nous allions nous irons
vous allez vous alliez vous irez
ils vont ils allaient ils iront
faire Imperfekti futuuri
Je fais je faisais je ferai
tu fais tu faisais tu feras
il/on fait il / on faisait il /on fera
nous faisons nous faisions nous ferons
vous faites vous faisiez vous ferez
ils font ils faisaient ils feront

Kieltävät ilmaisut muokkaa

 • ne - pas "ei"
Je ne peux pas vous aider, car je suis aveugle. En pysty auttamaan teitä, sillä olen sokea.
 • ne - rien "ei - mitään"
Il n'a rien dit de mon cadeau. Hän ei sanonut mitään minun lahjastani.
 • ne - jamais "ei - koskaan"
Mon professeur ne m'écoute jamais. Opettajani ei koskaan kuuntele minua.
 • ne - plus "ei - enää"
Il ne pleuvait plus, quand je suis sorti. Ei satanut enää, kun lähdin ulos.
 • ne - que "ei - (muuta) kuin"
Il ne mange que des légumes. Hän ei syö kuin vihanneksia.
 • ne - personne "ei - kukaan"
Personne ne parlait finnois. Kukaan ei puhunut suomea.
 • ne - aucun "ei - yksikään"
Aucun de mes voisins me connaît. Kukaan naapureistani ei tunne minua.
 • ne - aucun|e "ei - yhtäkään" "ei - minkäänlaista"
Elle ne m'a envoyé aucune lettre. Han ei lähettänyt minulle yhtäkään kirjettä.
 • ne - guère "tuskin" (ylätyylinen)
On les voit guère à l'université. Heitä tuskin näkee yliopistolla.
 • ne - point "ei - yhtään" (lähinnä kirjallinen ilmaisu)
Il ne comprit point d'abord ; puis, soudain, il devina. (Guy de Maupassant: La Martine) Hän ei aluksi yhtään ymmärtänyt; sitten, yhtäkkiä, hän arvasi.

Kun kyseessä on yksinkertainen kieltolause ne - pas:

 • käytetään yleiskielessä sekä sanaa ne että pas.
Je ne sais pas. En tiedä.
 • "ne" voidaan puhekielessä puhuttaessa jättää pois mutta kirjoittaessa ei.
 • voidaan ylätyylisessä kirjoitetussa kielessä 'pas' joissakin tilanteissa jättää pois.
Je ne sais.