Alkeet Muokkaa

IRB, eli Interactive Ruby Muokkaa

IRB on kätevä työkalu Rubyn opiskeluun, sekä epävarman koodin testaamiseen myöhemmässä vaiheessa. IRB on hyvä siksi, että se antaa vastauksen välittömästi ilman kääntämistä, toisin kuin esimerkiksi C++. Ruby on dynaaminen kieli eli sitä voi muuttaa ajon aikana toisin kuin C++, joka on staattinen kieli ja joka täytyy aina kääntää ennen ajamista.

Käynnistä IRB seuraavalla komennolla:

$ irb --simple-prompt

Laskuoperaattorit Muokkaa

Kirjoita seuraava laskutoimitus:

>> 10/2-5+2*5

Vastaus on 10. Rubyllä pystyy siis laskemaan jako-(/), kerto-(*), plus-(+), sekä miinuslaskuja(-). Kokeile seuraavaa laskutoimitusta:

>> 5%2

Vastaukseksi tulee 1. Prosenttimerkki(%) tarkoittaa jakojäännösoperaattoria, eli se palauttaa jakolaskun jakojäännöksen. Sillä on hyvä testata esimerkiksi onko muuttujan arvo parillinen vai pariton. Mutta siitä myöhemmin. Seuraavaksi menemme eksponentteihin:

>> 3**2

Vastaus on 9. Eksponenttimerkkinä toimii siis kaksi tähtimerkkiä (**). Seuraavaksi esitetään suurikokoisten lukujen esitystapa:

>> 15e4

Vastaus on 150 000. Vastaavasti pienikokoiset luvut voidaan esittää muodossa:

>> 15e-4

Vastaus on 0,0015. Ruby hyväksyy erittäin suuria lukuja verrattuna muihin ohjelmointikieliin, mutta mikäli luku venyy liian suureksi, antaa Ruby vastaukseksi Infinity. Vielä lopuksi käytännöllinen tapa merkitä isoja lukuja:

>> 10_000_000

Numerot Muokkaa

Kirjoitapas seuraava laskutoimitus:

>> 5/2

Vastauksen tulisi olla 2,5 mutta se onkin vain 2. Mikä meni pieleen? Koska numerot olivat Integer-tyyppisiä, eli kokonaislukuja, vastauksesta karsittiin desimaalit pois. Huomioi ettei edes pyöristämistä tapahtunut! Laskutoimitus olisi pitänyt kirjoittaa seuraavalla tavalla (kolme vaihtoehtoa):

>> 5.0/2
>> 5/2.0
>> 5.0/2.0

Eli jos laskutoimituksessa on yksikin desimaalinumero(ohjelmoinnissa liukuluku, eli Float-tyyppinen numero) niin silloin vastauskin annetaan liukulukuna. Rubyssä luvut eivät ole perinteisiä lukuja, vaan ne ovat oikeasti luokkia, eli olioita. Mutta luokista lisää myöhemmin

Merkkijonot Muokkaa

Muuttujat Muokkaa

Silmukat Muokkaa

Ehtolauseet Muokkaa

Taulukot Muokkaa

Hash-taulukot Muokkaa

Funktiot Muokkaa

Luokat Muokkaa

Metodit Muokkaa

Iteraattorit Muokkaa

Linkit Muokkaa

Suomen kielellä ei toistaiseksi ole kattavaa ohjeistusta Rubyn maailmaan. Tämä kirja on paras aiheesta, mitä englanniksi löytää.
Interaktiivinen opas aloittelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista.