Ruotsin kieli/Prepositiot

Ruotsin kielen tavallisimmat prepositiot
prepositio suomennos esimerkki ja sen suomennos
av -lta, -ltä, joltakulta Kortet är av Karin. Kortti on Karinilta.
bakom takana Skolan ligger bakom varuhuset. Koulu sijaitsee tavaratalon takana.
efter jälkeen, jäljessä Lisa kommer efter mig. Lisa tulee jälkeeni.
Vi åker hem efter lunchen. Menemme kotiin lounaan jälkeen.
framför edessä Cykeln står framför dörren. Pyörä on oven edessä.
från -lta, -ltä, -sta, -stä Karin kommer från Danmark. Karin tulee Tanskasta.
för (jotakin) varten Den här biljetten är för dig. Tämä lippu on sinua varten.
förbi ohi Förbi biblioteket. Kirjaston ohi.
före ennen Vi är hemma före klockan åtta. Me olemme kotona ennen kello kahdeksaa.
genom (jonkin) lävitse, läpi Turisterna tittar ut genom fönstret. Matkailijat katsovat ulos ikkunasta.
hos luona (henkilön) Karin bor hos sin pappa. Karin asuu isänsä luona.
i -ssa, -ssä (jonkin sisällä/sisässä) Turisterna sitter i bussen. Matkailijat istuvat linja-autossa.
med kanssa, mukana Kommer du med mig? Tuletko mukaani?
mellan välillä, välissä Vi är i skolan mellan åtta och två. Olemme koulussa kahdeksan ja kahden välillä.
om -sta, -stä Min bror talar om Karin. Veljeni puhuu Karinista.
-lla, -llä, (jonkin) päällä Väskan ligger på golvet. Laukku on lattialla.
till -lle, luokse, johonkin Vikingarna seglade till Island. Viikingit purjehtivat Islantiin.
under alla, alle Katten sover under bordet. Kissa nukkuu pöydän alla.
utan ilman Vi reser inte utan dig. Emme matkusta ilman sinua.
vid luona, vieressä Varuhuset ligger vid torget. Tavaratalo on torin vieressä.
åt -lle, jollekulle Jag har köpt en CD åt dig. Olen ostanut sinulle CD:n.
över yli, (jonkin) yläpuolella Lampan hänger över bordet. Valaisin riippuu pöydän yläpuolella.

Bredvid// vieressä esim. Puun vieressä