Jännite ja virta muokkaa

Kolmivaiheverkko muokkaa

Pätöteho, näennäisteho ja loisteho muokkaa

Pätöteho on työtä tekevää tehoa ja loisteho on induktiivisen tai kapasitiivisen kuorman vaatimaa työtä tekemätöntä tehoa, joka kuitenkin kuormittaa siirtolinjoja. Tyypillinen osittain induktiivinen kuorma on sähkömoottori. Näennäisteho on pätötehon ja loistehon yhteisvaikutus.

Magneettikentät muokkaa

Pyörrevirta muokkaa

Muuntajat muokkaa

Johtimet ja kaapelit muokkaa

Eristeet muokkaa

Sulakkeet muokkaa

Sulake on tapa suojata jotain laitetta tai laitteistoa liian suurelta virralta. Sulakkeen toimintaperiaate on yksinkertainen, kun sulakkeen läpi kulkee liian suuri virta, sulakkeen lanka palaa. Sulakkeessa ilmoitetaan nimellisvirta. 1.6-2.1*nimellisvirrassa sulake palaa.

Sulakkeita on hitaasti- ja nopeasti palavia.

Sähköenergian siirto muokkaa

Generaattorit muokkaa

Sähkömoottorit muokkaa

Tasavirtamoottorit muokkaa

Oikosulkumottorit muokkaa

Askelmoottorit muokkaa

Moottorien ohjaus muokkaa

Servot muokkaa

Taajuusmuuttajat muokkaa

Solenoidit muokkaa

Virtapiirit muokkaa

Katso myös muokkaa