S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty/Mitä esihistoria on?

Sisällysluettelo

Mitä historia on ja miten siitä voi tietää?

Mitä historia on?
Miten menneestä saadaan tietoa?
Menneisyys jaetaan aikakausiin
Mitä esihistoria on?

Maailma ennen ihmistä ja ihmislajin kehitys

Maailma ennen ihmistä
Kuinka voimme tietää ihmislajin menneisyydestä?
Ihminen on osa kädellisten kehityksen jatkumoa

Esihistoriallisen ihmisen elämää

Vasarakirves, kiveä. Oikeanpuolimmainen reiällinen kirves, numerolla KM 29:1, on ensimmäinen Kansallismuseon kokoelmiin otettu kivikautinen esine. Kuva: Museovirasto.
Olkakirves, pronssia. Kirveet numerolla KM 72: 1a ja 1b ovat ensimmäiset Kansallismuseon kokoelmiin otetut esineet pronssikaudelta. Kuva: Museovirasto.

Esihistoriallisesta ajasta ei ole olemassa kirjoitettuja lähteitä

muokkaa

Esihistoriaksi kutsutaan aikaa, jolta ei ole kirjoitettua tietoa. Esihistoriallinen aika jaetaan kolmeen kauteen: kivikauteen, pronssikauteen ja rautakauteen. Jako perustuu työkalujen terissä käytettyihin materiaaleihin, jotka ovat säilyneet paremmin kuin muut käytetyt luonnonmateriaalit.

Tieteellinen käsitys esihistoriallisesta ajasta kehittyi 1800-luvun alussa, jolloin löydetyt esineet jaettiin materiaalinsa perusteella eri aikakausiin. Luonnontieteellisin menetelmin ei tuolloin vielä kyetty ajoittaa löytöjä kovin tarkasti, joten esineiden luokittelua käytettiin ajoittamisen apuna. 1800-luku oli Euroopassa kansallisvaltioiden muotoutumisen ja nationalismin aikaa, ja arkeologian sekä muiden tieteiden ja taiteiden avulla pyrittiin luomaan kuva kansojen alkuperästä.

Esihistoriasta saadaan tietoa arkeologian avulla

muokkaa

Esihistoriaa tutkiva tieteenala on nimeltään arkeologia. Arkeologian pyrkimyksenä on kuvata ja ymmärtää ihmisen toimintaa esihistoriasta tähän päivään saakka. Ihmistoiminnan tuloksena syntyneitä ja maalla tai vedessä säilyneitä muinaisjäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja esinelöytöjä kutsutaan arkeologiseksi kulttuuriperinnöksi. Arkeologia tutkii ihmisen materiaalista kulttuurihistoriaa monia muita tieteitä apuna käyttäen.

Tehtäviä ja pohdittavaa

muokkaa

Lue lisää

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 
Keihäänkärki; varsiputkellinen keihäänkärki on Kansallismuseon kokoelmien vanhin rautakautinen esine, luettelonumerolla KM5:1. Kuva Museovirasto (musketti.M012-KM5-1)