S1 Katsomus ja kulttuuri

Katso tämän sivun keskustelusivu (vasen ylälaita) ennen aloittamista.

Kulttuuri ja katsomus ovat osa nuoren identiteettiä

Oleta hetkeksi, että olet syntynyt saamelaisena Suomeen. Puhut kieltä, jota kaikki eivät puhu, ja kasvat ympäristössä, jossa vain osa kavereistasi jakaa saman kulttuurin. Millä tavalla se vaikuttaa siihen, kuka ja mitä olet ja mitä suomalaisuus sinulle merkitsee? Identiteetti tarkoittaa ihmisen melko pysyvää käsitystä siitä, kuka hän on. Jos identiteettiisi kuuluu suomalaisuus, saatat puolustaa Suomea jääkiekko-ottelussa. Identiteettiin kuuluvia asioita pidetään tärkeinä. Esimerkiksi oma sukupuoli-identiteetti on sellainen asia, että on hyvin loukkaavaa, jos joku kyseenalaistaa sen. Ihmisen kulttuuri-identiteetille voivat olla tärkeitä hyvin monenlaiset asiat: poliittiset mielipiteet ja ajatukset, synnyinpaikka kuten stadilaisuus, turkulaisuus tai maalla asuminen, uskonnolliset ja uskonnottomat kannat, musiikkimaku ja osallisuus eri pelikulttuureihin. Jollekin ei ole yhtä tärkeää se, mistä tulee, toiselle taas on hyvin tärkeä asia vaikka se, mitä musiikkia kuuntelee. Silloin musiikkimaku määrittää identiteettiä.

Ihmisillä on monenlaisia käsityksiä yliluonnollisesta

Pieni osa ihmisten katsomusidentiteettiä liittyy siihen, millainen kanta ihmisellä on jumaliin ja jumaluuteen. Suurimmalle osalle suomalaisia uskonto ei ole kovin olennainen identiteetin osa, mutta on olemassa myös ihmisiä, joille uskontoon kuuluminen tai kuulumattomuus on tärkeä osa omaa identiteettiä. Tämän vuoksi oman katsomuksen arvosteleminen koetaan oman identiteetin loukkaamisena. Siksi uskonnoista ja uskonnottomuudesta on vaikea keskustella siten, että kaikilla osallistujilla on turvallista olla ryhmässä.

Keskeisiä sanoja, joilla voi kuvata omaa suhdettaan jumalaan/jumaliin

Teismi eli jumalusko tarkoittaa uskoa persoonalliseen Jumalaan tai jumaliin.

  • Monoteistisia eli yksijumalaisia uskontoja ovat esimerkiksi kristinusko, islam ja juutalaisuus
  • Polyteistisesta eli monijumalaisesta uskonnosta esimerkkinä hindulaisuus.
  • Panteismin mukaan "Jumala on kaikkialla" tai "Kaikki on jumalaa". Esim. luonnonuskonnot uskovat jumaluuden olevan kaikkialla läsnä.
  • Deismi eli usko epäpersoonalliseen korkeampaan voimaan, joka on luonut maailman muttei välttämättä enää vaikuta.

Ateismi tarkoittaa uskoa jonka mukaan Jumalaa tai jumalia ei ole.

Agnostisismi on käsitys jossa jumalien olemassaoloon ei oteta kantaa. "Ei voi tietää, onko Jumalaa olemassa"

Maailmanperintö