S1 Minä ihmisenä/Seksuaalisuuden kehittyminen

Jos luulee, että seksuaalisuus tarkoittaa samaa kuin sana seksi, on ymmärtänyt asian vähän väärin. Seksuaalisuus on paljon enemmän. Seksuaalisuus on sitä, että ihminen oppii ymmärtämään ja ilmaisemaan tunteita sekä sukupuoleen liittyviä asioita. Seksuaalisuudella tarkoitetaan ihmisen biologista sukupuolta, ihastumista, mielihyvää ja seksuaalista kiinnostusta, sukupuolisuhteita ja lisääntymistä.

Eri-ikäisten ihmisten elämässä seksuaalisuus näkyy eri tavalla. Ihan pienen lapsen seksuaalisuutta on esimerkiksi se, että lapsi huomaa olevansa biologiselta sukupuoleltaan tyttö tai poika. Biologinen sukupuoli ei kuitenkaan ole aina välttämättä sama kuin lapsen tunne omasta sukupuolestaan. Lapsi oppii myös että on paljon erilaisia ihmisiä ja nämä muodostavat monenlaisia perheitä. Jo pieni lapsi oppii arvostamaan itseään ja tuntemaan läheisyyttä muiden ihmisten kanssa.

Koululaisen seksuaalisuuteen liittyy ystävyys, ryhmään kuuluminen ja välillä ihastuminenkin. Koululainen ymmärtää, jo, että jokainen keho on hyvä ihan sellaisenaan ja että omaa kehoa tulee arvostaa ja pitää siitä hyvää huolta.

Murrosikäisten nuorten maailmassa seksuaalisuudessa tapahtuu paljon, koska silloin nuori kehittyy sukukypsäksi. Aikuisten maailmassa seksuaalisuus liittyy voimakkaasti parisuhteeseen, ja seksuaalisuutta ilmaistaan sanoin sekä läheisyydellä.