S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

muokkaa

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.”

Aiheet

muokkaa

Työturvallisuus

Olomuodot

Palaminen

Happi

Paloturvallisuus

Vesi

Elinympäristö