S3 Kemia yhteiskunnassa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

muokkaa

S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.”

Aiheet

muokkaa

Elinympäristö

Tuotteiden elinkaari

Kemiaa tulevaisuudessa

Kemian sovelluksia