S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi/Kartta

Kartta on kuva maastosta suoraan ylhäältäMuokkaa

Karttamerkit ja värit kertovat luonnostaMuokkaa

 
Tämän kartan avulla voisi suunnitella automatkaa ympäri Suomea, mutta suunnistaminen lähimetsässä olisi vaikeaa.

Luonnosta löytyvät kohteet ja asiat merkataan karttaan sovituilla karttamerkeillä. Merkkien väri kertoo sinulle jotain kohteesta. Vesi merkitään karttaan yleensä sinisellä.

Luonnossa ja kartalla liikuttaessa käytetään ilmansuuntiaMuokkaa

 
Pääilmansuunnat ovat pohjoinen, itä, etelä ja länsi. Näiden välissä on väli-ilmansuunnat koillinen, kaakko, lounas ja luode.

Kun annat ohjeita luonnossa liikkujalle, ei kannata käyttää suuntia oikea, vasen, eteen ja taakse. Ethän voi tietää, mihin suuntaan neuvottava katsoo ohjeita saadessaan.

Tämän vuoksi täytyy käyttää suuntia, jotka ovat luonnossa aina samassa suunnassa. Tällaisia ovat ilmansuunnat. Pääilmansuuntia on neljä: pohjoinen, itä, etelä ja länsi. Näiden välissä on neljä väli-ilmansuuntaa: koillinen, kaakko, lounas ja luode. Vaikka vasen ja oikea riippuvat puhujan suunnasta, ilmansuunnat ovat aina samassa suunnassa.

Tehtäviä ja pohdittavaaMuokkaa

LähteetMuokkaa