S3 Tekstien tuottaminen


Puhuttu ja kirjoitettu kieli

muokkaa

Tekstauskirjaimet ja numerot

muokkaa

Tältä sivulta löydät GIF-animaatiot kirjoituskirjaimista ja numeroista.

Murteet, kirjakieli ja yleiskieli

muokkaa

Verbin persoona- ja aikamuodot

muokkaa

Adjektiivien vertailuasteet

muokkaa

Sijamuodot

muokkaa

Päälause ja sivulause

muokkaa

Sivulausetyypit

muokkaa

Lauseen jäsenet

muokkaa

Kirjoittaminen ja tekstintuottaminen

muokkaa

Virke ja virketyypit

muokkaa

Kappalejako

muokkaa

Otsikointi

muokkaa

Tekstityyppejä

muokkaa

Tietoteksti

muokkaa

Kertomusteksti

muokkaa

Mielipide

muokkaa

Tiivistelmä

muokkaa

Opiskelutaidot ja internetissä toimiminen

muokkaa

Tiedonhaku

muokkaa

Muistiinpanojen tekeminen

muokkaa

Lähteiden käyttö ja merkitseminen

muokkaa

Tekijänoikeudet tiedonetsinnässä ja verkossa toimittaessa

muokkaa

Turvallisesti verkossa

muokkaa