S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

muokkaa

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.”

Aiheet

muokkaa

Kemiallinen reaktio

Kemiallisen reaktion nopeus

Hapot ja emäkset

Neutraloituminen

Hiili