Ohjeet
Toteutussuunnitelma
Kirjan muokkausohje
Hakemiston muokkausohje
Pelipuun muokkausohje
Pelipuusivun luominen
Työkalujen käyttöohje
Apuneuvot
Roskakori
Hiekkalaatikko


Kirjan muokkausohje muokkaa

Kirjan sisältö on vielä pitkälle kehitysvaiheessa. Kirjan suunnittelu ja kirjoitusprosessia ohjataan seuraavilla dokumenteillä:

Shakkikirja koostuu useasta toisiinsa linkitetystä osasta:

  • Kirjan tekstisivut, jotka toteutetaan tavanomaisen kirjan tyylillä ja joiden muokkaus tapahtuu samalla tavoin kuin muidenkin Wikikirjojen muokkaus. Tämän osan luvut listataan kirjan etusivun sisällysluettelossa.
  • Pelipuusivuista, jotka on organisoitu pelin alkuasenasta lähteväksi pelin kulun mukaan navikoitavaksi pelipuuksi. Nämä sivut muodostavat kirjan keskeisimmän sisällön.
  • Hakemistosta, joka on toteutettu selväkielisten ohjaussivujen ja niiden ECO-koodiin perustuvan luokittelun avulla.
  • Ohjesivuista, joilla opastetaan sekä kirjan käyttöön että muokkaukseen. Kirjan pilotpointivaiheen jälkeen jäädytetään kirjan yleiset rakenneperiaatteet ja kirjoittamista voidaan jatkaa sen jälkeen "ikuisuusprojektina". Kirjan pelipuun FEN-nimikäytäntö mahdollistaa sen, että siihen voidaan lisätä mikä tahansa mahdollinen shakkipelin asema ilman nimikonflikteja. Tästä syystä pelipuun rakentamista voidaan jatkaa miten pitkälle tahansa ilman mitään sivuston uudelleen organisoimistarvetta.