Shakki/pgn-tiedostot/00001.pgn

[Site "ICC 2 12 Internet Chess Club"]

[White "Tschaturanga (1785)"]

[Black "Arabiano (1657)"]

[Result "1-0"]

[Annotator "Janne Kejo 21.10.2005"]

[ECO "C01"]

1.d4 e6 2.e4 d5 3.exd5 exd5 {Ranskalaisen avauksen vaihtomuunnelma. Tässä avauksessa on oleellista d-sotilaiden staattisuus. Mustan d-sotilas on juuttunut valkealle ruudulle ja valkean d-sotilas on juuttunut mustalle ruudulle. Usein tämä sotilasasema kestää pelin loppuun asti. Tämän takia valkean mustilla ruuduilla kulkeva lähetti on niin sanottu "huono" lähetti ja mustan valkeilla ruuduilla kulkeva lähetti on mustan "huono" lähetti. Lähettien huonous tulee siitä, että oma sotilas on niiden tiellä ja tukkii lähetin diagonaalin. Usein "huono" lähetti kannattaa vaihtaa pois, ja siksi kumpikin pelaaja pyrkii vaihtamaan kuningatarlähettinsä pois.}

4.Bd3 Bd6 5.Ne2 {Valmistelee kuningatarlähetin vaihtamista f4:ssä.}

5...Ne7 {Valmistelee kuningatarlähetin vaihtamista f5:ssä.}

6.Bf4 0-0 7.Bxd6 Qxd6 8.Ng3? {Valkea estää mustaa pelaamasta Bf5. Siirto on kuitenkin huono taktisista syistä, sillä nyt musta voisi voittaa sotilaan pelaamalla Qb4+. Taktiikassa sellaista siirtoa, joka uhkaa monta asiaa samalla kertaa, kutsutaan kaksoishyökkäykseksi eli haarukaksi.}

8...c6? {Musta ei huomaa mahdollisuutta Qb4+. Nyt valkea voi suojata asemansa ja edelleen estää mustaa vaihtamasta pois huonoa lähettiään. Valkean strategia on vaihtaa pois muita upseereita paitsi mustan kuningatarlähettiä, jonka heikkous tulee parhaiten esiin loppupelissä.}

9.c3 {Valkea ottaa ruudun b4 haltuunsa. Shakissa on tärkeää huomata, että nappulat eivät kontrolloi niitä ruutuja, joilla ne ovat, vaan muita ruutuja. Esimerkiksi nyt sotilas c3:ssa ei kontrolloi c3:a vaan b4:ää ja d4:ää.}

9...Nd7 10.Na3 {"Vanha viidakon sananlasku" sanoo, ettei ratsu ole reunalla hyvin sijoitettuna. Miksi valkea siis pelaa Na3 eikä Nd2? Syynä on se, että a3:sta ratsu pääsee jatkossa pelaamaan aktiivisemmin kuin d2:sta. a3:sta ratsu pääsee c2:een, josta se kontrolloi e3:a ja e1:tä sekä b4:ää. c2:ssa ratsu ei myöskään ole kuningattaren tiellä c1-h6-diagonaalilla.}

10...Nf6 11.f3 {Huomaa, miten tämä siirto ottaa ruudut e4 ja g4 mustan upseereilta. Shakissa vastustajan mahdollisuuksien rajoittaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin oman hyökkäyksen valmisteleminen.}

11...Re8 12.0-0 {Kuningas on saatava pois samalta avoimelta linjalta kuin vastustajan torni.}

12...Qf4 {Tämä näyttää aktiiviselta, mutta miten musta on ajatellut jatkaa? Yksinään ei edes daami saa hyökkäystä aikaiseksi. Sitäpaitsi tämä auttaa valkeaa jatkamaan suunnitelmaansa, joka oli vaihtaa pois kaikki muut upseerit paitsi mustan huono lähetti.}

13.Qc1 Qxc1 14.Raxc1 Ng6 15.Bxg6 {Valkea jatkaa upseereiden vaihtamista. Lisäksi musta saa nyt kaksoissotilaan, joka on tavallisesti heikompi kuin kaksi vierekkäistä sotilasta. Tosin - kun mustalla on sotilas g6:ssa - lähetti voi tulla f5:een, jossa se on melko aktiivinen. Se esimerkiksi pitää ratsun a3:ssa poissa pelistä. Valkea voisi lyödä lähetin ratsullaan, mutta valkean idea oli pitää mustan "huono" lähetti laudalla...}

15...hxg6?! {Ehkä mustan olisi ollut parempi ottaa lähetti f-sotilaalla. Toinen "vanha viidakon sananlasku" sanoo, että sotilaiden on lyötävä keskustaan päin. Tähänkin sääntöön on olemassa poikkeuksia. Keskipelissä on tärkeää kontrolloida keskustaa. Loppupelissä sen sijaan lähempänä reunaa olevat sotilaat ovat vaarallisempia kuin lähempänä keskustaa olevat. Syy tähän on se, että kuninkaalla on pidempi matka laitasotilaiden pysäyttämiseksi kuin keskustasotilaiden pysäyttämiseksi. Ajatellaan vaikkapa loppupeliä, jossa kummallakin pelaajalla on vain kuningas ja kaksi sotilasta. Toisella on d- ja e-sotilaat ja toisella on a- ja h-sotilaat. Kuningas ehtii pysäyttää d- ja e-sotilaat, muttei a- ja h-sotilaita. Sen ratkaisemiseksi, olisiko mustan pitänyt lyödä f- vai h-sotilaalla, on siis harkittava, tuleeko peli ratkeamaan keskipelissä vai loppupelissä. Käsillä olevassa asemassa lienee selvää, ettei peli ratkea keskipelissä; kuningattaret ja kahdet kevyet upseerit ovat pois, laudalla on vain yksi avoin linja, jolla todennäköisesti tornitkin tullaan vaihtamaan pois... }

16.Rfe1 Bf5 17.Kf2 Nh5 18.Nxf5 {Valkea vaihtaa kuitenkin pois mustan "huonon" lähetin. Tähän on kaksi syytä: ensinnäkin lähetti alkoi rajoittaa a3:ssa olevaa ratsua liiaksi, ja toisekseen valkea saa vaihtamalla siirretyksi mustan sotilasta vielä kauemmaksi laidasta. Valkea toivoo saavansa loppupelissä vapaasotilaan h-linjalle. Valkea siis vaihtaa strategiansa kokonaan uuteen. Aluksi valkean strategiana oli voittaa loppupeli mustan huonon lähetin ansiosta. Nyt valkean strategia on voittaa loppupeli oman laitimmaisen vapaasotilaan ansiosta. }

18...gxf5 19.g3 {Mustan ratsua ei saa päästää tulemaan sisään valkean asemaan. Sotilas ottaa ratsulta ruudun f4, jonka kautta ratsu ajatteli menevänsä d3:een. }

19...g6 20.Nc2 {Vihdoin valkealla on aikaa jatkaa kuningatarratsun kehittämistä.}

20...f6 21.Rxe8+ {Valkea vaihtaa pois upseereita, koska valkean tavoite on voittaa loppupelissä paremman sotilasaseman ansiosta.}

21...Rxe8 22.Re1 Rxe1 23.Nxe1 Kf7 24.Nd3 {Huomaa, miten ratsu ja d-sotilas yhdessä painostavat ruutuja c5 ja e5. Ratsu voi halutessaan mennä c5:een uhkaamaan b-sotilasta, ja jos musta pelaa b6, niin c-sotilas heikkenee, ja ratsu voi hyökätä sen kimppuun b4:än kautta. Mustan kuningas ja ratsu ovat niin kaukana, että ne eivät ehdi apuun. Upseereiden sijoittaminen lähelle keskustaa on tavallisesti tärkeää juuri siksi, että sieltä käsin ne voivat nopeasti siirtyä sinne, missä niitä sitten tarvitaankin.}

24...Ng7 25.Nc5 {Valkea ei kuvittele voittavansa sotilasta, vaan tavoitteena on luoda heikkouksia mustan kuningatarsivustalle.}

25...b6 {Nyt c-sotilas on suojaton.}

26.Nd3 Ne6 {Ratsu rientää puolustamaan sotilaita.}

27.h4 {Valkea ei ole unohtanut suunnitelmaansa: vapaasotilaan luominen h-linjalle. Kuningatarsivustan operaatiota voi pitää myös harhautuksena: mustan puolustusvoimat viedään kauas sieltä, missä ratkaisu oikeasti tapahtuu, eli h-linjalta.}

27...a5 {Musta haluaa estää valkean ratsua tulemasta b4:ään.}

28.a4 c5?! {Nyt valkea saa juuri sitä mitä haluaakin: mahdollisuuden luoda kaukana toisistaan olevat vapaasotilaat.}

29.dxc5 bxc5 {Jos katsotaan linjoja a ja b sekä g ja h, niin huomataan, että valkealla on näillä linjoilla 4 sotilasta ja mustalla vain 2. Valkea saattaa voida luoda vapaasotilaat sekä a- että h-linjoille, ja niiden pysäyttämiseksi mustan olisi juostava edestakaisin nopeammin kuin pystyy.}

30.b3 {Estää mustaa pelaamasta c4, jolloin valkean b-sotilas tulisi heikoksi takasotilaaksi. Valkea olisi voinut pelata b4.}

30...Ke7 {Kuningasta tarvitaan kuningatarsivustalla, mutta sitä tarvittaisiin myös kuningassivustalla...}

31.b4 cxb4?! {Nyt valkea saa vapaasotilaan kuningatarsivustalle. c4 olisi tarjonnut sitkeämpää vastarintaa. Fritz 5 tarjoaa seuraavan variaation. Tietokoneohjelmalle tyypillisesti Fritz ei lähtötilanteessa arvioinut valkean etua kolmasosa sotilasta suuremmaksi, koska ei kyennyt laskemaan konkreettisia siirtosarjoja riittävän pitkälle. Itseään vastaan pelaten Fritz kuitenkin toteutti menestyksellisesti juuri sen suunnitelman, jonka ihmispelaaja oli nähnyt jo 13 siirtoa aiemmin.}

(31...c4 32.Nc5 axb4 33.cxb4 Nd4 34.a5 Kd6 35.a6 Nc6 36.g4 fxg4 37.fxg4 c3 38.Ke1 Na7 39.h5 gxh5 40.gxh5 Ke7 41.Nb7 f5 42.h6 Kf6 43.Nd6 f4 44.b5 f3 45.h7 Kg7 46.b6 Kxh7 47.bxa7 c2 48.Kd2 f2 49.Kxc2 f1Q 50.a8Q Qe2+ 51.Kb3 Qd3+ 52.Kb4 Qb1+ 53.Kc5 Qc1+ 54.Kxd5)

32.cxb4 axb4 33.Nxb4 Kd6 {Mustan on nyt pysäytettävä valkean a-sotilas ja valkean on pysäytettävä mustan d-sotilas. Mustalla on pidempi matka kuljettavana kuin valkealla. Lisäksi valkealla on mahdollisuus luoda vapaasotilas myös h-linjalle.}

34.Ke3 Kc5 35.Nd3+ Kb6 {Musta olisi voinut koettaa Kc4, mutta valkea pystyy pysäyttämään mustan d-sotilaan joka tapauksessa ja samalla valkea a-sotilas karkaa. Mustan valitsema passiivinen puolustus ei kuitenkaan enää auta tässä tilanteessa.}

36.Nf4 {Nyt nähdään selvästi, että mustan on ehdittävä liian moneen paikkaan yhtä aikaa...}

36...d4+ 37.Kd3 Nxf4+ 38.gxf4 {Materiaali on edelleen tasan, mutta kauimmainen vapaasotilas ratkaisee pelin.}

38...Ka5 39.Kxd4 Kxa4 40.Kd5 Kb4 41.Ke6 Kc4 42.Kxf6 Kd4 43.Kxg6 {Musta luovutti. 1-}*