Shakkiaapinen/Toteutussuunnitelma

Rinnakkaishankkeet muokkaa

Toteutussuunnitelmaa päivitetään yhteensopivasti seuraavien rinnakkaishankkeiden kanssa:

Taustatietoja muokkaa

Shakkiaapiseenaiemmin sisältynyt pelipuu on nyt siirretty perusteellisesti uudelleen muotoiltuna uuteen Shakki-kirjaan ja jäljelle jäänyt osa organisoidaan nyt uudelleen pelin perusteita käsitteleväksi oppaaksi. Tekstiosaa on nyt myös uudelleen organisoitu niin, että historiatiedot on siirretty omaksi luvuksi.

Jatkosuunnitelmat muokkaa

  • Kirjaan sisältyvien shakkirermien määrittelyjen kokoamisen erilliseen hakemistoon ja niden määrittelyjen linkittäminen ja/tai sisällyttäminen takaisin kirjan sisällöksi.
  • Termien määrittelyissä toteutetaan linkitykset myös muiden Wikimedioiden sisältöihin. Shakkiavausten kohdalla linkitykset tehdään Shakki kirjan pelipuuhun ja sen kautta myös muihin Wikimeedioihin.
  • Shakkiaapisen tekstiosan ja Shakkikirjan tekstiosan keskinäiset suhteet ovat vielä mietintämyssyssä. Mahdollista on, että uudelleen muotoillusta Shakkiaapisesta tulee Shakkikirjan tekstiosa, joten Shakkikirjaan jää vain sen ydinsisältönä oleva pelipuu. Termihakemisto on joka tapauksessa niille molemmille yhteinen ja sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää jatkossa myös Wiki-juniorin Shakkikirjassa.