Sukupuoleen liittyvän lainsäädännön uudistaminen

Tässä Wikikirjassa on luonnosteltu sukupuoleen liittyvää lainsääädäntöä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Laki sukupuolen määrittämisestäMuokkaa

§1 Sukupuolen itsemäärittämisen oikeusMuokkaa

  1. Sukupuolen määritelmää ei tule tehdä kehon ulkoisten tunnusmerkkien perusteella, koska sukupuoli on ominaisuus, joka ilmenee geneettisen, kromosomaalisen, anatomisen, hormonaalisen, sosiaalisen ja psykologisen sukupuoliominaisuuksien tasoilla. Koska sukupuolta ei voida määrittää yksiselitteisesti, jokaisen tulee määritellä itse oma sukupuoli, tai sukupuolettomuus.

Sukupuoliristiriidan korjaushoitoja koskeva lakiMuokkaa

Ehdotus lain transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (28.6.2002/563) uudistamiseen

§1 Oikeus saada lääketieteen hoitoja sukupuolen kokemuksen ristiriitaanMuokkaa

  1. Jokaisella on oikeus julkisen terveydenhoidon palveluihin sukupuolen ristiriidan hoidoissa.

HuoltajuuslakiMuokkaa

Ehdotus uudesta laista, jolla turvataan vanhempien ja lasten oikeuksia.

Muutokset rikoslakiinMuokkaa

Ehdotukset rikoslakiin intersukupuolisten lasten oikeuksien edistämiseksi.

§1 Kehon sukupuolisen anatomian itsemäärämisoikeusMuokkaa

  1. Joka muokkaa kirurgisesti tai muutoin lapsen kehon sukupuolitunnusmerkkejä tai sukuelimiä ilman ihmisen omaa suostumusta silloin, kun siihen ei ole lääketieteellistä perustetta, on tuomittava sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Aiheesta muuallaMuokkaa