Suot elinympäristöinä

Suomen suotMuokkaa

SuotyypitMuokkaa

 • Puustoiset suot
 1. Korpi
 2. Räme
 • Puuttomat suot
 1. Neva
 2. Letto

SuoyhdistymätyypitMuokkaa

 1. Keidassuo
 2. Aapasuo

SuokasvillisuusMuokkaa

 • Sammalet
 1. Rahkasammalet
 2. Ruskosammalet
 • Ruohot
 1. Hilla
 • Varvut
 1. Isokarpalo
 2. Pikkukarpalo
 3. Suopursu
 • Puut ja pensaat

Suon linnustoMuokkaa

Suon hyönteisetMuokkaa

Soiden suojeluMuokkaa

Soiden hyötykäyttöMuokkaa

 1. Ojitus

Soiden ennallistaminenMuokkaa