Suot elinympäristöinä

Suomen suot muokkaa

Suotyypit muokkaa

 • Puustoiset suot
 1. Korpi
 2. Räme
 • Puuttomat suot
 1. Neva
 2. Letto

Suoyhdistymätyypit muokkaa

 1. Keidassuo
 2. Aapasuo

Suokasvillisuus muokkaa

 • Sammalet
 1. Rahkasammalet
 2. Ruskosammalet
 • Ruohot
 1. Hilla
 • Varvut
 1. Isokarpalo
 2. Pikkukarpalo
 3. Suopursu
 • Puut ja pensaat

Suon linnusto muokkaa

Suon hyönteiset muokkaa

Soiden suojelu muokkaa

Soiden hyötykäyttö muokkaa

 1. Ojitus

Soiden ennallistaminen muokkaa