Ryhmäindeksit: Kuluttajahintaindeksi (KHI) ja Elinkustannusindeksi muokkaa

Kuluttajahintaindeksi muokkaa

Kuluttajahintaindeksi kuvaa kuluttajahintojen muutosta keskivertokuluttajan kulutusrakenteen mukaisesti. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisesti inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksin kulutusrakenne pohjautuu tällä hetkellä vuoden 1995 otantamenetelmällä tehtyyn kotitaloustiedusteluun. Edellinen kulutusrakenne tutkittiin 1990. Uusia tuotteita ovat mm. matkapuhelin ja -puhelut, saumuri, kannettavat CD-soittimet, pesäpallo-ottelu, tuoreyrtti, naudan sisäfile ja pakastetaikina. Indeksistä poistettiin mm. äänittämätön kasetti, tennispallo ja nautasikapurkki.

Päivittäistavaroiden hintoja keräävät Tilastokeskuksen 67 haastattelijaa. Kestokulutushyödykkeiden, vaatteiden ja palveluiden hintakeruun eli ns alueittain keskitetyn keruun tekevät Tilastokeskuksen 15 erikoiskoulutettua haastattelijaa. Lisäksi keskitetysti suoraan Tilastokeskuksessa kerätään ne hinnat, jotka ovat joko samat koko maassa, perustuvat muihin tilastoihin tai joiden hintakeruu muutoin on järkevintä hoitaa keskitetysti. Indeksi sisältää 442 tavaraa ja palvelua ja yli 50 000 hintaa. Tietoja kerätään yhteensä 110 kunnasta ja noin 2000 eri liikkeestä.

Hinnat kerätään kunkin kuukauden puolivälissä ja indeksin julkaisupäivä on joka kuukauden 14. päivä tai sitä lähinnä oleva arkipäivä klo 7.00.

Hinnat kerää ja indeksipisteet laskee Tilastokeskus. Kuukausittainen kokonaisindeksi lasketaan painotettuna keskiarvona osaindekseistä, jotka taas lasketaan Laspeyresin hintaindeksikaavalla.

Elinkustannusindeksi muokkaa

Elinkustannusindeksi vastaa kuluttajahintaindeksiä ja se kuvaa yksityisessä kulutuksessa käytettävien hyödykkeiden hintoja. Sitä käytetään pitemmän aikavälin tarkasteluissa. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleensä vain alle viiden vuoden tarkasteluissa.