Talousmatematiikka/Katelaskuja

Katetuottolaskentaa

muokkaa

Katetuottohinnoittelun perusteella arvioidaan yrityksen kannattavuutta. Kannattavuutta mitataan joko absoluuttisella eli euromääräisillä tai suhteellisilla tunnusluvuilla. Usein laskelmien lähtökohtana on yrityksen liikevoitto, joten sekä ostoissa että myynnissä käytetään arvonlisäverottomia arvoja eli käytetään nettokirjausmenettelyä. Kateajattelua käytetään kaupan alan yrityksiin. Esimerkiksi teollisuudessa on selvää siirtymistä muihin laskentamalleihin.

Myyntituotto saadaan, kun kerrotaan yksikköhinta suoritemäärällä.

Muuttuvat kustannukset riippuvat oleellisesti tuotannon määrästä. Näitä ovat esimerkiksi ylityöpalkkiot, koneiden energiakulutus ja raaka-ainekulut.

Kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi tila- ja laitevuokrat, kiinteät palkat, lainanhoitokulut (korot ja poistot), markkinointikulut, konttoritarvikkeet, puhelinkulut ja edustuskulut. Ne eivät muutu, vaikka tuotannon määrä vähän muuttuukin.

Myyntikate (katetuotto) tarkoittaa tulosta, joka jää jäljelle, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kustannukset. Katetuotolla yrityksen tulee kattaa toiminnan aiheuttamat kiinteät kustannukset ja voittotavoite.

Prosentteina myyntikate lasketaan myyntituotosta. Eri toimialoilla katetuottoprosentit ovat erilaiset, esimerkiksi päivittäistavarakaupassa noin 20% ja erikoistavarakaupassa 25- 40%.

Tulos kertoo onko yritys kannattava. Tulos saadaan, kun myyntikatteesta vähennetään kiinteät kulut. Suhteellinen tulos% lasketaan myyntituotosta. Loogisesti jos tulos on negatiivinen, niin toiminta on tappiollista, ja jos tulos on positiivinen , niin toiminta on kannattavaa.

Kriittisessä pisteessä (KRP) myyntituotto (liikevaihto) on juuri sen suuruinen, että liiketoiminnan kulut saadaan katettua. Tunnusluku siis osoittaa sen toiminnan laajuuden, jolla liiketoiminta muuttuu kannattavaksi. Kriittisessä pisteessä tulos on nolla. Tällöin ei synny voittoa eikä tappiota. Kriittinen piste lasketaan joko euroin tai tuoteyksikköinä.

Jos yritys myy (valmistaa) vain yhtä tuotetta, voidaan kriittinen piste laskea myös tuoteyksikkönä. Kriittisen pisteen yksikkömäärä ilmoittaa silloin, kuinka monen tuoteyksikön katetuotto tarvitaan kiinteiden kustannusten kattamiseen.

Kustannus- ja tuottofunktio ja kriittinen piste

muokkaa

Kriittinen piste saataisiin määrättyä myös algebrallisesti ratkaisemalla yhtälö T(x)=K(x), missä

  • T(x) on tuottofunktio ja x on suoritemäärä
  • K(x) on kustannusfunktio ja x on suoritemäärä

tai graafisesti piirtämällä yllä olevat funktiot samaan koordinaatistoon. Kriittinen piste on näiden leikkauspisteessä.