Talousmatematiikka/Koronkorko

Koronkorko

muokkaa

Matemaattinen ilmaiseminen

muokkaa

Koronkorko lasketaan kaavalla Kn = Kqn, jossa

Kn = kasvanut pääoma
K = pääoma
q = korkotekijä = 1+p/100
p = korkoprosentti korkokaudelta (esim. kuukausi-,neljännesvuosi tai vuosikorko)
n = korkokausien lukumäärä