Talousmatematiikka/Leasing-rahoitus

Leasing-rahoitus on pitkäaikaista vuokrausta ilman omistustavoitteita. Leasingrahoitus sopii erityisesti laitteille, joiden taloudellinen käyttöikä on lyhyt ja laitekannan halutaan pysyvän teknisesti ajan tasalla. Leasingillä rahoitetaan mm. atk-laitteita, kassapäätteitä, kopiokoneita, puhelinjärjestelmiä ja telefaxeja. Kohteiksi soveltuvat hyvin myös yrityksen henkilö- ja pakettiautot.

Mitä etuja on vuokrauksesta ?

  1. Tuotteen vuokrat ovat kokonaan vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa.
  2. Asiakas säästää omaa pääomaa ja vähentää luottorajojen ja pankkitakuiden tarvetta.
  3. Vanhoista koneista pääsee helposti eroon ja uusin tekniikka on koko ajan käytettävissä.
  4. Aiheutuvat kulut ovat tarkkaan selvillä kuukausitasolla.

Vuokraushetkellä laitteelle määritetään arvo, joka sillä on leasing sopimuksen päätyttyä eli jäännösarvo. Yleensä se määritellään prosentteina hankintahinnasta. Vuokrakauden lopussa voi olla mahdollisuus lunastaa vuokrattu laite/tuote itselleen jäännösarvon ilmoittamalla hinnalla ja hankkia laitteelle itse ostaja. Jos olet pitänyt laitetta hyvin, voit saada siitä enemmän kuin tuon jäännösarvon. Yleensä jäännösarvo on pienempi kuin laitteen todellinen arvo.

Rahoitusyhtiö perii vuokrat määritellyn korkojakson alussa etukäteen. Tasasuuret vuokrat lasketaan käyttäen jaksollisten suoritusten peruskaavoja ja ideana on, että vuokrilla tulee kattaa hankintakustannukset. Muista: korkokanta tulee muuttaa vastaamaan relatiivisesti korkojaksoa.

Rahoitusleasing

Rahoitusleasing on pitkäaikainen vuokrasopimus, jossa maksetaan kuukausittain auton käytöstä.

Huoltoleasing

Huoltoleasing on määräaikainen vuokrasopimus, joka sisältää myös määräaikaishuollot sekä normaalista auton kulumisesta aiheutuvat korvaukset.