Taulukko on riveistä ja sarakkeista koostuva kokonaisuus. Rivin ja sarakkeen risteyskohdassa on solu. Monesti taulukossa on myös otsikko ja sarakkeiden otsikot. Usein monta solua on yhdistetty joko vaaka- tai pystysuunnassa. Wikitauluissa käytetään niin sanottua putkisyntaksia:

  • Taulu alkaa merkeillä "{| taulun lisämääreet" ja loppuu riviin :"|}".
  • Taulun otsikko on "|+ caption " mikä kirjoitetaan välittömästi taulukon alkumerkin "{|" jälkeen.
  • Taulukon rivi alkaa merkillä "|- taulukon lisämääreet eli parametrit ", ja sarakkeet merkeillä rivinvaihto tai "|"
  • |:n tai rivinvaihtojen erottamat solut voivat tekstin lisäksi myös sisältää määritteitä.
Solun tiedot:  "| Solun sisältö " tai "| solun määritteet | Solun sisältö " 
  • Ensimmäinen rivin solu aloitetaan huutomerkillä ! jos kyseessä on sarakkeen otsikko
  • Määritteet ovat normaalia HTML-koodia, esim. color="#FFFFFF"

Yksinkertainen esimerkki

{| {{prettytable}} <!-taulukon määrite-->
|-
| Solu 1, rivi 1 
| Solu 2, rivi 1 
|- 
| Solu 1, rivi 2 
| Solu 2, rivi 2 
|}

tai

{| {{prettytable}}
|-
| Solu 1, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 
|- 
| Solu 1, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 
|}

Molemmat koodit tuottavat seuraavan taulukon.

Solu 1, rivi 1 Solu 2, rivi 1
Solu 1, rivi 2 Solu 2, rivi 2

Yksinkertainen perustaulukko

{|<!--taulukon määrite--> {{prettytable}}
|-
! Sarakkeen 1 otsikko
! Sarakkeen 2 otsikko
|-
<!-- taulukko alkaa tästä -->
| rivi1, solu1 || rivi1, solu2
|- 
| rivi2,solu 1|| rivi2, solu2
|}

Koodin tuottama taulukko

Sarakkeen 1 otsikko Sarakkeen 2 otsikko
rivi1, solu1 rivi1, solu2
rivi2,solu 1 rivi2, solu2

Solun määrite on solun ominaisuus, esim yksittäisen solun väri. Wikissä voidaan väri ulottaa koko tauluun, yksittäiseen riviin tai yksittäiseen soluun. Väreistä käytetään englanninkielisiä nimiä red, green, yellow ja niin edelleen, tai heksadesimaalikoodeja, jotka ovat muotoa #000000 (musta, black). w:Heksadesimaaliväri esitetään RGB-muodossa (red, green, yellow eli punainen, vihreä ja keltainen). RGB-merkintä menee #RRGGBB, jossa RR on värin punainen osa, GG vihreä ja BB keltainen osa. 00 ei väriä, FF täysi väriannos. Heksadesimaaliluvut eli 16-järjestelmän luvut ovat 0-9, A-F. Myös koko taulukon ja rivin sekä taulukon solujen leveyttä ja korkeutta (width, height) voi säädellä. Yksittäisten rivien ja sarakkeiden leventäminen toisten solujen alueelle on myös mahdollista. Solun sisällä olevan teksti voidaan keskittää.

Taulukosta voidaan tehdä myös aakkostava. Sarakkaiden otsikoiden vieressä olevilla painikkeilla voidaan tälläisen taulukon rivit aakkostaa valitun sarakkeen mukaan nousevasti tai laskevasti. Taulukon otsikkolohkoon lisättävä wikitable-luokka antaa taulukolle ulkoasun.

Koodi

{| class="wikitable sortable" style="margin: 0.5em 0 0 0;"
|-
! Sarake1 !! Sarake2 !! Sarake3
|-
| rivi1sarake1 || rivi1sarake2 || rivi1sarake3
|-
| rivi2sarake1 || rivi2sarake2 || rivi2sarake3
|-
| rivi3sarake1 || rivi3sarake2 || rivi3sarake3
|-
| rivi4sarake1 || rivi4sarake2 || rivi4sarake3
|-
| rivi5sarake1 || rivi5sarake2 || rivi5sarake3
|}

tulostaa sivulle

Sarake1 Sarake2 Sarake3
rivi1sarake1 rivi1sarake2 rivi1sarake3
rivi2sarake1 rivi2sarake2 rivi2sarake3
rivi3sarake1 rivi3sarake2 rivi3sarake3
rivi4sarake1 rivi4sarake2 rivi4sarake3
rivi5sarake1 rivi5sarake2 rivi5sarake3

Lisätietoja: w:Wikipedia:Taulukoiden lisääminen