Tietoliikenne/Internet-protokollat

Protokolla tarkoittaa tiettyjä sääntöjä tai toimintatapoja, joiden mukaan tiedonvälitys tapahtuu. Protokollia määrittelevät erilaiset standardointielimet, joista tärkeimpiä ovat Internet Engineering Task Force (IETF), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Standards Organization (ISO) ja International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector (ITU-T).

Tavallisimmat Internet-protokollat ovat TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), UDP/IP (User Datagram Protocol/Internet Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol) ja FTP (File Transfer Protocol).

TCP/IP muokkaa

  • ARPANET
  • DoD/IP
  • Varsinainen TCP/IP
  • OSI-malli

 

UDP/IP muokkaa

HTTP muokkaa

FTP muokkaa

Sovellukset muokkaa

Selaimen päätarkoitus on selata verkkosivuja, joita siirretään Internetissä HTTP-protokollan välityksellä. Sivua ladattaessa selain hakee pyydetyltä WWW-palvelimelta HTML-kielisen dokumentin, jonka se sitten jäsentää ja muotoilee asetelluksi sivuksi teksteineen, kuvineen ja muine mahdollisine elementteineen.

IRC (Internet Relay Chat) eli irkki mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun Internet-käyttäjien välillä. IRC on vanhin Internetin pikaviestipalvelu (instant messenger). Sillä voidaan suoraan keskustella muiden saman kanavan käyttäjien kanssa.

Verkon hallinta ja tietoturva muokkaa