Trigonometriset funktiot

Suorakulmaisessa kolmiossa sivujen pituuksien suhteet ovat riippuvaisia vain valitun terävän kulman suuruudesta. Kun valitaan kulma, voidaan sen suhteen määrittää kolme trigonometrista funktiota. Seuraavassa on esitelty nämä kolme funktiota viereisen kuvan mukaiselle kolmiolle, kun valittu kulma on alfa: