Artikkelit

muokkaa

Tuvalun kielessä on käytössä kuusi artikkelia. Yksikön yhteydessä voidaan käyttää artikkeleita "te", "se" tai "a" ja monikon kanssa "ni", "ne" tai "a".

Substantiivit

muokkaa

Tuvalun kielessä substantiivit eivät koskaan taivu. Monikko voidaan muodostaa laittamalla substantiivin eteen jokin määrää ilmaiseva sana tai pidentämällä sanassa olevaa vokaalia.

Adjektiivit

muokkaa

Adjektiivi tulee aina substantiivin jälkeen.

Verbit

muokkaa

Verbit eivät koskaan taivu. Tuvalun kielessä ei ole suomen kielen "olla" -verbiin verrattavaa sanaa. Passiivia käytetään erittäin harvoin. Imperfekti muodostetaan lisäämällä lauseeseen sana "ne", preesens lisäämällä "e" ja futuuri lisäämällä "ka".

Numeraalit

muokkaa
1 = tasi
2 = lua
3 = tolu
4 = fa
5 = lima
6 = ono
7 = fitu
8 = valu
9 = iva
10 = sefulu

Numeraalin yhteydessä käytetään yleensä sanaa "toko", jos puhutaan ihmisistä.

Pronominit

muokkaa

Tuvalun kielen persoonapronominit ovat:

  • minä = au
  • sinä = koe
  • hän = ia
  • me = taua (sinä ja minä), tatou (te ja minä), maua (hän ja minä), matou (he ja minä)
  • te = koulua (kahdesta ihmisestä), koutou (kolmesta tai useammasta ihmisestä)
  • he = laua (kahdesta ihmisestä), latou (kolmesta tai useammasta ihmisestä)

Possessiivipronomineja ovat:

  • minun = taku (yksiköstä), aku (monikosta)
  • sinun = tau (yksiköstä), au (monikosta)
  • hänen = tana (yksiköstä), ana (monikosta)

Partikkelit

muokkaa