Ubuntu tutuksi/Komentorivi

Komentorivi

muokkaa

Ubuntua voi käyttää myös komentoriviltä, jota kutsutaan myös komentokehotteeksi. Englanniksi sitä kutsutaan nimillä "terminal" tai "CLI" (command line interface). Komentorivillä järjestelmää ohjataan kirjoittamalla yksittäisiä käskyjä. Tämä onkin usein erittäin tehokas ja nopea tapa käyttää Ubuntua, mutta vaatii pientä opettelua ja totuttelua graafisiin käyttöliittymiin tottuneelle. Joissain ongelmanratkaisutilanteissa saattaa komentorivikäyttö olla ainoa vaihtoehto jos esimerkiksi graafinen käyttöliittymä ei jostain syystä käynnisty.

 
Ubuntu 12.04 LTS:n pääte

Pääte-ohjelma käynnistyy kirjoittamalla Unity-valikkoon Pääte tai painamalla Ctrl + Alt + T.

Pääkäyttäjän oikeudet

muokkaa

Esimerkiksi asetustiedostojen (/etc) ja pakettienhallinnan muokkaamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet, ne saadaan käyttöön komentokohtaisesti lisäämällä komennon eteen sudo (vain päätteessä käytettävät ohjelmat) tai gksudo (graafiset ohjelmat).

Kun sudo-komentoa käyttää salasana ei näy päätteessä!

Esimerkiksi tekstieditorin voit käynnistää pääkäyttäjän oikeuksin seuraavasti:

gksudo gedit

Esimerkkejä komennoista

muokkaa
ls – Antaa listauksen hakemiston tiedostoista
ls -l – Antaa yksityiskohtaisen listauksen hakemiston tiedostoista
ps -u käyttäjänimi – Näyttää sovellukset, jotka ovat auki käyttäjällä
kill prosessin numero – Tappaa sovelluksen, jonka numerokoodi (PID) on annettu. Koodin voi hakea ps -u käyttäjänimi-komennolla
xkill – Tappaa sovelluksen, jota seuraavaksi klikataan
cd Documents – Siirrytään hakemistoon Documents
cd ~ – Siirrytään käyttäjän kotihakemistoon
cd – Siirrytään käyttäjän kotihakemistoon
cd .. – Siirrytään yläkansioon (huom välilyönti ennen pisteitä!)
mv *.pdf ~/tekstit – Siirtää kaikki hakemiston pdf-tiedostot kotihakemistosi /tekstit -kansioon
sudo apt install firefox – Asentaa ohjelman Mozilla Firefox

Oppaita komentorivikäyttöön

muokkaa

Linuxin komentorivikäyttöön löytyy monia hyviä oppaita:

Komentorivin perusteet lyhyesti

muokkaa

Avaa ensin pääte. Päätteeseen avautuvassa rivissä kerrotaan: käyttäjä joka on päätteellä @ millä tietokoneella käyttäjä on : mikä on päätteen työhakemisto. Pääte avautuu oletuksena kotihakemistoosi. Kotihakemiston sijainti lyhennetään aaltoviivalla eli sijainti ~ vastaa sijaintia /home/KÄYTTÄJÄNIMI

 

Annettujen komentojen historiaa voi selata nuolinäppäinten ylös ja alas näppäimillä.

Päätteeseen komentojen liittäminen tapahtuu valikoista tai Ctrl + Shift + V

Hakemistoissa siirtyminen

muokkaa

cd -komennolla siirrytään hakemistoissa.

cd Lataukset

Pääte on nyt Lataukset-kansiossa, eli päätteen työhakemisto on Lataukset-kansiossa. Pääset nyt käsiksi kansion tiedostoihin ilman tiedoston tarkempaa sijainnin kirjoitusta.

 

Esimerkiksi nyt voit avata Lataukset-kansiossa olevan tekstitiedoston Nano-tekstieditoriin. Mikäli tiedostoa ei ole olemassa avautuu tyhjä editori. Editorin toimintoja, joissa on edessä ^ , pääset käyttämään pitämällä Ctrl-näppäimen pojassa.

nano tekstitiedosto.txt

Jos työhakemistona olisi kotihakemisto saisit tiedoston auki näin

nano Lataukset/tekstitiedosto.txt

Voit palata takaisin kotihakemistoon komennolla

cd

Yhden kansion verran taaksepäin voi siirtyä komennolla

cd ..

Tietoja komennoista

muokkaa

Komennoissa on usein erilaisia valitsimia

Useiden komentojen valitsimet -h tai --help näyttävät komennon ohjeet.

Laajemman ohjeistuksen komennosta saa

man komento

Esimerkiksi:

man apt

Komentojen täydennys

muokkaa

Automaattinen täydennys tapahtuu painamalla tabulaattoria. Tämä ominaisuus on hyödyllinen varsinkin pitkien tiedostonimien kanssa.

Esimerkki:

cd La

Tabulaattorin painallus

cd Lataukset/

Tiedoston suorittaminen

muokkaa

Esimerkiksi jonkin asennusohjelman (Ei ohjelmapaketti-tiedosto) voi suorittaa komennolla:

./OHJELMANNIMI

Huomioi, että tiedostolla pitää olla suoritusoikeus. Suoritusoikeuden voi antaa graafisesti menemällä tiedostojenhallinnalla tiedoston ominaisuuksiin.

Komentorivi ohjelmien hallintaa

muokkaa

Komentorivillä toimivan ohjelman voi sulkea näppäinyhdistelmällä Ctrl+C.

Ohjelman voi jäädyttää taustalle näppäinyhdistelmällä Ctrl+Z. Komennolla bg jäädytetyn ohjelman voi käynnistää taustalle. Ja komennolla fg ohjelma tulee komentoriville takaisin. Jos ohjelmia jäädyttää useamman kuin yhden, niin jobs-komennolla näkee mitkä ohjelmat ovat jäädytetty. Samalla komennolla näkee jäädytettyjen ohjelmien numerot, niin voi valita mihin ohjelmaan käyttää bg ja fg komentoja.

Esimerkit bg ja fg komennoista ohjelma numeroiden kanssa:

bg 2
fg 2

Huom. Lisää hyvää tietoa näistä ja muista komentorivi asioista Linux.fi-wikin artikkelissa Komentorivin perusteet

Ohjelmapakettienhallintaa komentoriviltä

muokkaa

Paketinhallinta komentoriviltä on suhteellisen helppoa ja mahdollisuuksia on enemmän kuin graafisella puolella. Komentorivipohjaisen paketinhallinnan opettelu ei ole muutenkaan turhaa, sillä se antaa edellytykset mm. koneen helppoon etäkäyttöön ja riippumattomuuteen tietyn paketinhallinnan graafisesta käyttöliittymästä.

Ohjelmapakettien hallintaan käytetään apt, apt-get, aptitude ja dpkg-komentoriviohjelma. Niihin ei tarkemmin perehdytä tässä ohjeessa, mutta lisätietoja löytyy seuraavista artikkeleista

  • Apt Työkalu pakettien hallintaan kuten asentamiseen ja poistamiseen
  • Aptitude Aptia älykkäämpi työkalu pakettien hallintaan
  • Dpkg Ohjelmalla voit asentaa yksittäisiä ohjelmia joita ei löydy pakettienhallinnasta.
  • Apt-key Ohjelmalla voit lisätä "avaimia" jotka varmistavat ohjelmalähteiden turvallisuuden.

Yleisimmät komennot pakettien hallintaan

muokkaa

Paketin asennus:

sudo apt install ohjelma

Pakettilistan päivitys:

sudo apt update

Pakettien päivitys:

sudo apt upgrade

Pakettien poistaminen ilman asetustiedostojen poistamista:

sudo apt remove ohjelma

Pakettien poistaminen asetustiedostojen kanssa:

sudo apt --purge remove paketti

Kumpikaan poistamistapa ei poista pakettien mukana asentuneita riippuvuuksia. Tarpeettomat paketit poistetaan komennolla:

sudo apt autoremove

Pakettivaraston lisääminen

muokkaa

Pakettivaraston voi lisätä komennolla:

sudo add-apt-repository pakettivarasto