Tiedon lähteen merkitsemistä sanotaan viitteeksi.

  • Viitteet sijoitetaan yleensä artikkelin loppuun ==Lähteet== -otsikon alle.
  • Jos artikkelissa on ==Aiheesta_muualla== -otsikko, se sijoitetaan lähteiden jälkeen.
  • Muokkauksen aikainen tilapäinen viite voidaan tehdä nopeasti pikalinkillä sijoittamalla URL sijoitetaan hakasulkeiden sisään [http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Merkitse_lähteet], ja se näkyy lukijalle näin: [1].
  • Suositeltava menetelmä lähteiden merkitsemiseen ovat ref-tagit (<ref></ref> ja {{viitteet}}). <ref></ref> -tagien perusajatus on, että se tuottaa tagien sisään kirjoitetun tekstin alaviitteenä haluttuun kohtaan, joka merkitään mallineella {{viitteet}}. Jos {{viitteet}}-malline jää pois, alaviitteet eivät tule näkyviin.
  • Lähdemerkinnöissä ei käytetä sisäisiä linkkejä. Tarvittaessa niitä voi koota sivun loppuun otsikon ==Katso_myös== alle.
  • Jos samaa alaviitettä tarvitaan useita kertoja, voidaan se nimetä <ref name="nimi">Tähän tulee viiteteksti ensimmäisessä viittauksessa</ref> ja käyttää sen jälkeen muissa viittauksissa katkaistua tyhjää tagia <ref name="nimi"/>.
  • Tyypillisille lähdeviittauksille kuten Kirjaviite, Lehtiartikkeliviite ja Verkkoviite on olemassa valmiita mallineita ja lisää löytyy Viitemallineiden luettelosta.

Lisätietoja: Wikiprojekti Lähteet