Viron kieli/Kielioppia

Joitakin perusteita ja vähän alkeita

Äänneoppi muokkaa

Ääntäminen ja oikeinkirjoitus muokkaa

Aakkoset muokkaa

Kirjaimen nimi hakasuluissa [].
 • A, a [aa]
 • B, b [bee]
 • C, c [tsee] vieraskirjain
 • Č, č [-]vieraskirjain
 • D, d [dee]
 • E, e [ee]
 • F, f [eff] vierassana-kirjain
 • G, g [gee]
 • H, h [haa]
 • I, i [ii]
 • J, j [jot]
 • K, k [kaa]
 • L, l [ell]]
 • M, m [emm]
 • N, n [enn]]
 • O, o [oo]
 • P, p [pee]
 • Q, q [kuu] vieraskirjain
 • R, r [err]
 • S, s [ess]
 • Š, š [šaa] vierassana-kirjain
 • Z, z [zett lausutaan sett]] vierassana-kirjain
 • Ž, ž [žee lausutaan šee] vierassana-kirjain
 • T, t [tee]
 • U, u [uu]
 • V, v [vee]
 • W, w [kaksisvee, topeltvee] vieraskirjain
 • Õ, õ [õõ]
 • Ä, ä [ää]
 • Ö, ö [öö]
 • Ü, ü [üü]
 • X, x [iks] vieraskirjain
 • Y, y [igrek] vieraskirjain
Huomautuksia muokkaa

Vierassana-kirjaimet esiintyvät viron kielen vierassanoissa. Vieraskirjaimia käytetään vain vieraskielisten niminen ja sanojen kirjoittamisessa, luettelossa yleisimmät.


Muoto-oppi muokkaa

Sanaluokat muokkaa

Viron kielessä on 9 (12) sanaluokkaa:

 • Verbit
 • Substantiivit
 • Adjektiivit
 • Numeraalit
 • Pronominit
 • Adverbit
 • Proadverbit
 • Prefiksaaliadverbit (yhdysverbin adverbit)
 • Modaaliadverbit
 • Adpositiot (pro- ja prepositiot)
 • Konjunktiot
 • Interjektiot

Pronominit muokkaa

Persoonapronominit muokkaa

Viroksi isikulised asesõnad

Persoona Yksikkö Monikko
ensimmäinen mina
ma
meie
me
toinen sina
sa
teie
te
kolmas tema
ta)
nemad
nad

Adverbit muokkaa

Proadverbit muokkaa
Paikan adverbit muokkaa

Esimerkkejä:

 • alla, all, alt
 • ette, ees, eest
 • sekka,seas, seast
 • juurde, juures, juurest
 • keskele, keskel, keskelt
 • kohale, kohal, kohalt
 • kõrvale, kõrval, kõrvalt
 • külge, küljes, küljest
 • lähedale, lähedal
 • najale, najalgi, najalt
 • otsa, otsas, otsast
 • peale, peal, pealt
 • seltsi, seltsis, seltsist
 • äärde, ääres, äärest

Vain yhdessä sijamudossa esiintyviä:

 • üle
 • mööda
 • piki
 • vahetsi
Prefiksaaliadverbit muokkaa

Modaaliadverbit muokkaa

Adpositiot muokkaa


Postpositiot muokkaa

Prepositiot muokkaa

Konjunktiot muokkaa

Viron sidesõnad, konjunktsioonid

Viron konjunktiot "Viron kielen käsikirjan" mukaan":[EKKR 2007]

 1. ja
 2. ning
 3. ega
 4. ehk
 5. või
 6. aga
 7. kuid
 8. ent
 9. vaid
 10. et
 11. kui
 12. kuna
 13. sest
 14. kuni
 15. kuigi
 16. ehkki
 17. nagu
 18. saati (vanhanaikainen)
 19. elik (vanhanaikainen)
 20. justkui
 21. otsekui
Lähteet
Rinnastuskonjunktiot muokkaa

Viron rinnastavad sidesõnad

 1. ja – (yhdistävä) 'ja'
 2. ning – (yhdistäva) 'ja', 'sekä'
 3. saati – (yhdistävä, vanhanaikainen) 'saati', 'jostakin puhumattakaan'
 4. elik – (yhdistävä, vanhanaikainen) selittävä 'eli'
 5. või
 6. ega
 7. aga
 8. kuid
 9. ent
 10. vaid
Alaryhmät / [Remes 1982] muokkaa
Lähteet
 • [Remes 1982] Viron kielioppi / Hannu Remes : Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1983 : ISBN 951-0-11982-2
 • [EKSS 2009] Eesti keele seletav sõnaraamat / Eesti Keele Instituut ; toimetanud Margit Langemets ... et al. . Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009. ISBN 978-9-98579269-8 (kogu teos)

Kopulatiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Yhdistävät rinnastuskonjunktiot [Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. ja – ja
 2. ning – ja, sekä
 3. ei ... ega – ei - eikä
 4. nii ... kui, nii ... kui ka – sekä - että
 5. niihästi ... kui, niihästi ... kui ka – sekä - että, niin - kuin
 6. mitte ainult ... vaid, mitte ainult ... vaid ka – ei ainoastaan - vaan, ei ainoastaan vaan myös
 7. mitte üksnes ... vaid, mitte üksenes ... vaid ka – ei ainoastaan - vaan, ei ainoastaan - vaan myös

Disjunktiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Erottavat rinnastuskonjunktiot[Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. ehk – eli
 2. või – tai, vai
 3. kas ... või – joko - tai

Adversatiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Vastakohtaa tai rajoitusta ilmaisevat rinnastuskonjunktiot[Remes1982]

Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.

 1. aga – mutta
 2. või – tai, vai
 3. kas ... või – joko - tai

Konklusiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Johtopäätöstä ilmoittavat rinnastuskonjunktiot[Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. järelikult – niin muodoin, siis (adverbi[EKSS 2009])
 2. niisiis – siis [ei EKKR]
 3. siis – siis' [ei EKKR]
 4. seega – siten siis, näinollen [ei EKKR]

Ekspalanatiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Selittävät rinnastuskonjunktiot[Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. sest – sillä
 2. nimelt – nimittäin [ ei [EKKR]]
Alistuskonjunktiot muokkaa

Viron kielen alistuskonjunktiot "Viron kielen käsikirjan" [EKKR] mukaan:

 1. et
 2. kuna
 3. sest
 4. kuigi
 5. ehkki
 6. olgugi
 7. nagu
 8. otsekui
 9. justkui
Alistuskonjunktioiden alaryhmät muokkaa

... <[EKKR 2007] ja [Remes 1982]

Interjektiot muokkaa


Partikkelit muokkaa

 • Viro abisõnad

Muoto-opin perusteita muokkaa

Morfeemi ja formatiivi muokkaa


Sanamuotojen muodostaminen muokkaa


Perusmuoto muokkaa

Viron kielen sanan vartalo voi eri sijamuodoissa muuttua. Sanamuotojen muodostamisen perustaksi täytyy valita yksi kiinteä sanan vartalon muoto jonka perusteella esitetään säännöt muiden muotojen muodostamiseksi. Tämä on perusmuoto (algvorm)

 • Nominien perusmuoto on yksikön nominatiivi (siil, mõte, kirja.nik*, .tantsijatar)
 • Verbien perusmuoto on ma-infinitiivin vartalo ennen infinitiivin tunnusta (ela(ma), näge(ma))

* pisteellä [.] merkitty seuraavan tavun III-kestoaste.


Sanojen taivutusmuodot muokkaa


Sija muokkaa

Sija on nominien (substantiivien, adjektiivien ja numeraalien), pronominien, eräiden nominaalien (verbien infinitiivien ja partisiippien [infnitiivimuotojen]) sekä joidenkin adverbien taivutusmuoto.

<selvennettävä>


Teemamuoto muokkaa

Viroksi põhivorm

Nominien teemamuodot:
 • yksikön nominatiivi (ainsuse nimetav)
 • yksikön genetiivi (ainsuse omastav)
 • yksikön partitiivi (ainsuse osastav)
 • yksikön lyhyt illatiivi [aditiivi] (lühike ainsuse sisseütlev)
 • monikon genetiivi (mitmuse osastav)
 • monikon partitiivi (mitmuse osatav)

Teemamuotojen perusteella voidaan muodostaa sanan kaikki sijamuodot:

Yksikön nominatiivi → yksilöllinen
Yksikön partitiivi → yksilöllinen
Lyhyt illatiivi → yksilöllinen
Yksikön genetiivi → yksikön sijamuodot sse-illatiivista alkaen ja monikon nominatiivi
Monikon genetiivi → de-monikon muodot illatiivista alkaen
Monikon partitiivi → vokaalimonikon muodot, muunnoksia voi esiintyä

Katso myös: Verbin teemamuodot

Nominin taivutus muokkaa


Taivutusluokat muokkaa

Deklinaatiot.


Sijamuodot muokkaa

[Sijat]

Esimerkki nominin sijamuodoista

Sijamuoto viro suomi
Nominatiivi sadam satama
Genetiivi sadama sataman
Partitiivi sadamat satamaa
Illatiivi sadamasse satamaan
Inessiivi sadamas satamassa
Elatiivi sadamast satamasta
Allatiivi sadamale satamalle
Adessiivi sadamal satamalla
Ablatiivi sadamalt satamalta
Translatiivi sadamaks satamaksi
Terminatiivi sadamani (satamaan asti)
Essiivi sadamana satamana
Abessiivi sadamata satamatta
(ilman satamaa)
Komitatiivi sadamaga (sataman kanssa)

Sijamuotojen virolaiset nimet:

 1. nominatiivi – nimetav
 2. genetiivi – omastav
 3. partitiivi – osastav
 4. illatiivi – sisseütlev
 5. Inessiivi (seesütlev)
 6. Elatiivi (seestütlev
 7. Allatiivi (alaleütlev)
 8. Adessiivi (alalütlev)
 9. Ablatiivi (alaltütlev)
 10. Translatiivi (saav)
 11. Terminatiivi (rajav)
 12. Essiivi (olev)
 13. Abessiivi (ilmaütlev)
 14. Komitatiivi (kaasaütlev)


 • Paikallissijojen virolaiset nimet näyttävät sijan tunnuksen (sijapäätteen), esimerkiksi alalt|ütlev.
 • Nykyvirossa suositaan sijapäätteiden virolaisia nimityksiä; mieluimmin omastav kuin genitiiv.Kieliopilliset sijat muokkaa

<otsikko tarkistettava>


Semanttiset sijat muokkaa

<otsikko tarkistettava>


Nominatiivi muokkaa

Nominatiivilla ei ole taivutusmuodon tunnusta.


Genetiivi muokkaa

Genetiivillä ei ole taivutusmuodon tunnusta.


Partitiivi muokkaa

Partitiivin tunnuksella on neljä morfeemivarianttia: t (tt), d, 0 [ei tunnusta] ja da.

esimerkkejä
ratsu/t , kä/tt (käsi)
koi/d
ema
se/da (see)

Illatiivi muokkaa

Illatiivin tunnuksena voi kaikissa sanoissa olla sse ["takapääte -sse"].

esimerkki siili/sse

Inessiivi muokkaa

Inessiivin tunnus on s.

esimerkki siili/s

Elatiivi muokkaa

Elatiivin tunnus on st.

esimekki siili/st

Allatiivi muokkaa

Allatiivin tunnuksella on kaksi muotoa: le ja lle. Morfeemivariantti lle esiintyy vain kolmen pronominin muodoissa: mu/lle, su/lle, ta/lle. Muuten tunnus on aina le.

esimerkki siili/le.

Adessiivi muokkaa

Adessiivin tunnuksena on tekstissä aina l.

esimerkki: siili/l

Joissain tapauksissa tunnus l pitenee fonologisesti, muuta se ei näy kirjoitettuna.

esimerkkejä: ma: `mu/l, sa: `su/l

<esimerkki tarkennettava>


Ablatiivi muokkaa

Ablatiivin tunnus on lt.

esimerkki: siili/lt

Translatiivi muokkaa

Translatiivin tunnus on ks.

esimerkki: siili/ks

Terminatiivi muokkaa

Terminatiivin tunnus on ni.

esimerkki: siili/ni

Essiivi muokkaa

Essiivin tunnus on na.

esimerkki: siili/na

Abessiivi muokkaa

Abessiivin tunnus on ta.

esimerkki: siili/ta

Komitatiivi muokkaa

Komitatiivin tunnus on ga.

esimerkki: siili/ga

Substantiivin ja pronominin paradigma muokkaa

Substantiivin ja pronominin taivutusmuotojen sarja. Viron substantiivien ja pronominien kaksi kieliopillista lukua ja neljätoista sijamuotoa muodostavat 28 eri taivutusmuotoa.


Verbin taivutus muokkaa

Verbin taivutuskategoriat muokkaa

 • pääluokka (tegumood, geenus)
 • tapaluokka (kõneviis, modus)
 • aikamuoto (aeg)
 • persoonamuoto (pööre)
 • puhelaji, (kõneliik)
Pääluokka muokkaa
 • aktiivi (isikuline tegumood)
 • impersonaali [passiivi] (umbisikuline tegumood)
Aktiivi muokkaa

Personaali. Isikuline tegumood, personaal.

esimekki: (ma) elan – suomen "elän"
Impersonaali muokkaa

(umbisikuline tegumood, impersonaal)

Esimerkki:

elatakse [eletään]

elati [elettiin]

on elatud [on eletty]

ei elatud [ei eletty]


Tapaluokka muokkaa

Viron kielessä on viisi tapaluokkaa:

 1. indikatiivi (kindel kõneviis)
 2. konditionaali (tingiv kõneviis)
 3. imperatiivi (käskiv kõneviis)
 4. kvotatiivi (kaudne kõneviis)
 5. jussiivi (möönev kõneviis)

Indikatiivi muokkaa

< Tekstiä >

Konditionaali muokkaa

Viron tingiv kõneviis.

Imperatiivi muokkaa

< Tekstiä >

Kvotatiivi muokkaa

Viron kaudne kõneviis, modus relativus, narratiiv

"Epäsuora esitys", [epäsuora tapaluokka]", modus obliquus [konjunktiivi], [narratiivi]

Kvotatiivia käytetään, kun puhuja välittää kuulijalle kolmannelta taholta peräisin olevan sanoman.

 • Esimerkki: ma lugevat - muka luen, kuulun lukevan, kuulemma luen; luen

Kvotatiivin tunnus on -vat, joka liitetään ma-infinitiivin vartaloon. esimerkiksi: ela/vat, ole/vat elanud, ela/nu/vat, ela/ta/vat

Kvotatiivin aikamuodot ovat preesens ja preteriti (myös perfekti-nimitys käytössä)

Kvotatiivin taivutusmuodot
Tekijämuoto Aikamuoto Myönteinen kielteinen
Aktiivi Preesens elavat ei elavat
Passiivi Preesens elatavat ei elatavat
Aktiivi Preteriti olevat elanud
elanuvad
ei olevat elanud
polevat elanud
ei elanuvat
Passiivi Preteriti olevat elatud ei olevat elatud
polevat elatud

LÄHTEET

Verkkoversio: Muodot kontrastissa <ladattava PDF 1,6 Mt>

Jussiivi muokkaa

Viron möönev kõneviis

"Epäsuora imperatiivi"; Ilmaisee epäsuoraa käskyä, kehotusta tai toivomusta.

Esimerkiksi ma tehku, (minun on tehtävä ["minä tehköön"]); sa lugegu, (sinun on luettava ["sinä lukekoon"]).

Aikamuoto muokkaa

Viroksi aeg, tempus

 1. preesens (olevik)
 2. imperfekti (lihtminevik)
 3. perfekti (täisminevik)
 4. pluskvamperfekti (enneminevik)
 5. preteriti (üldminevik)

Preesens muokkaa

< Tekstiä >


Imperfekti muokkaa

< Tekstiä >


Perfekti muokkaa

< Tekstiä >


Pluskvamperfekti muokkaa

< Tekstiä >


Preteriti muokkaa

< Tekstiä >


Persoonamuoto muokkaa

< Tekstiä >


Puhelaji muokkaa
 1. affirmatiivi, myöntävä puhe (jaatav kõneliik) [myöntävä puhelaji]
 2. negatiivi, kieltävä puhe (eitav kõneliik) [kieltävä puhelaji]

<VÄLIOTSIKKO NOMINAALIMUODOT>

Infinitiivit muokkaa

Verbin substantiiviset nominaalimuodot

da-infinitiivi muokkaa

Viroksi "da-tegevusnimi"; Myös muotoja "infinitiiv" ja "da-infinitiiv" käytetään.

Verbin lugema da-inf initiivi on lugeda (sm. lukea)


des-muoto muokkaa
 • da-infinitiivin adjetiivinen nominaalimuoto

Viron des-vorm, gerundiiv

da-infinitiivin inessiivi, gerundiivi

Tunnukset -des, -tes ja -es

 • Esimerkki lugedes (lukiessa, lukien)
 • Esimerkki hüpates (hypätessä, hypäten)
 • Esimerkki tuues (tuodessa, tuoden)

vat-muoto muokkaa
ma-infinitiivi muokkaa

<TEKSTIÄ>


Partisiippimuodot muokkaa

Partisiipin preesens muokkaa

Viron oleviku kesksõna

 • passiivin partisiipin preesens, tav-partisiippi
 • umbisikulise tegumoe oleviku kesksõna, tav-kesksõna
 • aktiivin partisiipin preesens, v-partisiippi
 • isikulise tegumoe oleviku kesksõna, v-kesksõna

Partisiipin perfekti muokkaa

Viron mineviku kesksõna

 • aktiivin partisiipin perfekti, nud-partisiippi
 • isikulise tegumoe mineviku kesksõna, nud-kesksõna
 • passiivin partisiipin perfekti, tud-partisiippi
 • umbisikulise tegumoe mineviku kesksõna, tud.kesksõna

Verbin teemamuodot muokkaa

 • ma-infinitiivi (ma-tegevusnimi)
 • da-infinitiivi (da-tegevusnimi
 • indikatiivin preesensin yksikön 3. persoona (kindla kõneviisi oleviku ainsuse 3. pööre)
 • indikatiivin impersonaalin preesens (kindla kõneviisi umbisikulise tegumoe olevik)

Teemamuodot ovat perusteena kunkin verbin kaikille taivutusmuodoille:

ma-infinitiivi →
ma-infinitiivin sijamuodot;
indikatiivin imperfektin muodot (kindla kõneviisi lihtminiveku põõrded);
kvotatiivin [epäsuora tapaluokka] preesens (kaudse kõneviisi olevik);
aktiivin partisiipin preesens [tarkistettava!] (isikulise tegumoe oleviku kesksõna);
da-infinitiivi →
des-muoto [gerundiivi] (des-vorm);
imperatiivin yksikon 3. persoona ja monikko (käskiva kõneviisi ainsuse 3. pööre ja mitmus);
jussiivin preesens (möönva kõneviisi olevik)
aktiivin partisiipin perfekti [tarkistettava!] (isikulise tegumoe mineviku kesksõna);
konditionaalin ja kvotatiivin imperfekti (tingiva ja kaudse kõneviisi minevik)
aktiivin preesensin 3. persoona →
indikatiivin preesensin muut muodot (kindla kõneviisi oleviku ülejäänud pöörded;
imperatiivin preesensin 2. persoona
konditionaalin preesens (tingiva kõneviisi olevik);
indikatiivin impersonaalin preesens [tarkistettava!]
muut impersonaalin muodot (ülejäänud umbisikulise tegumoe vormid)

Luetellut teemamuotojen analogiasäännöt eivät riitä 27 epäsäännölisen verbin muotojen muodostamiseen. ... < luettelo ja määrittely >


Verbin paradigma muokkaa

Verbin taivutusmuotojen sarja.
Lähteet muokkaa

Lyhenteitä muokkaa

 • EKK07 — Eesti keele käsiraamat 2007
 • EKK09 — Eesti keele käsiraamat 2009
 • EKKR — Eesti keele käsiraamat

Viro - suomi kielioppisanastoa muokkaa

Katso myös: suomi-viro kielioppisanastoa

 • abisõna – partikkeli; apusana
 • abstraktne nimisõna – abstraktinen substantiivi
 • aeg – aikaluokka, aikamuoto, tempus
 • afirmatiiv – affirmatiivi, myöntävä puhe, myöntävä puhelaji
 • ainsus – yksikkö
 • algvorm – perusmuoto
 • alus – subjekti
 • arv – luku, numerus
 • arvsõna – numeraali, lukusana
 • asesõna – pronomini
 • des-vorm – des-muoto, da-infinitiivin inessiivi, gerundiivi
 • eessõna – prepositio
 • eitav kõneliik – kieltomuoto, negatiivi
 • enesekohane tegusõna – refleksiiviverbi
 • enneminevik – pluskvamperfekti
 • gerundiiv – gerundiivi, des-muoto, da-infinitiivin inessiivi
 • grammatika – kielioppi
 • häälik – äänne
 • hüüdsõna - interjektio
 • impersonaal – impersonaali; passiivi
 • isik - persoona
 • isikuline asesõna – persoonapronomini
 • isikuline tegumood – aktiivi, "personaali"
 • jaatav kõneliik – myöntömuoto, affirmatiivi
 • kaashäälik - konsonantti
 • kaasssõna – adpositio
 • kategooria - kategoria
 • kaudne kõneviis – kvotatiivi, epäsuora tapaluokka, modus obliquus
 • kesksõna – partisiippi
 • keskvõrre – komparatiivi
 • kindel kõneviis – indikatiivi
 • konditsionaal - konditionaali
 • konjunktsioon - konjunktio
 • konkreetne nimisõna – konkreettinen substantiivi
 • koolon - kaksoispiste
 • käskiv kõneviis – imperatiivi
 • käänkond – taivutusluokka, deklinaatio
 • käändsõna - nomini tai pronomini, sijamuodoissa taipuva sana
 • käändevorm – sijamuoto
 • kääne – sija, sijamuoto (kaasus)
 • kõneliik – puhelaji
 • kõneviis – tapaluokka, modus
 • lihtminevik – imperfekti
 • lihtsõna - yksittäissana
 • lihttegusõna - "yksittäisverbi"
 • lihtverb - "yksittäisverbi"
 • liitsõna - yhdyssana
 • liittegusõna - yhdysverbi [kiinteä yhtymä]
 • liitverb - yhdysverbi [kiinteä yhtymä]]
 • lühend – lyhenne
 • ma-infinitiiv - ma-infinitiivi
 • ma-tegevusnimi - ma-infinitiivi
 • mitmus – monikko
 • muutumatu sõna – partikkeli
 • määrsõna – adverbi
 • möönev kõneviis – jussiivi
 • negatiiv – negatiivi, kieltävä puhe, kieltävä puhelaji
 • nimi – erisnimi, propri
 • nimisõna – subjektiivi
 • näitav asesõna – demontratiivipronomini, demonstratiivinen pronomini
 • olevik – preesens
 • oleviku kesksõna - partisiipin preesens
 • omadussõna – adjektiivi
 • ortograafia - oikeinkirjoitus
 • paralleelvorm – rinnakkaismuoto
 • partikkel – partikkeli; apusana
 • partitsiip – partisiippi; paremmin kesksõna
 • passiiv – passiivi (vrt. impersonaali)
 • personaal – aktiivi, "personaali"
 • preteeritum – preteriti
 • põhivorm – teemamuoto; perusmuoto
 • pärisnimi – erisnimi, propri
 • pöördsõna – verbi, "persoonamuodoissa taipuva sana"
 • pööre – persoonamuoto, persoona
 • rööpvorm – rinnakkaismuoto
 • seisundivorm – "tilamuoto" <tarkistettava>
 • semikoolon – puolipiste
 • sidesõna – konjunktio
 • supiin - supiini, ma-infinitiivi
 • supiinum - supiini, ma-infinitiivi
 • sõnaliik – sanaluokka
 • sõnaraamat - sanakirja
 • sünonüüm – synonyymi
 • tagasõna – postpositio
 • tegumood – pääluokka
 • tegijanimi - tekijännimi
 • tegusõna – verbi
 • teonimi - teonnimi
 • tingiv kõneviis – konditionaali
 • täishäälik – vokaali
 • täisminevik - perfekti
 • tüvemitmus - vartalomonikko
 • tüvi – vartalo
 • umbisikuline tegumood – impersonaali; passiivi
 • vormitüveline mitmus - vartalomonikko .[1]
 • vormitüvi – [muotovartalo] <tarkistettava>
 • võrdlusaste - vertailumuoto
 • võrre – vertailumuoto
 • väljendtegusõna - ilmaisuverbi, yhdysverbin laji <tarkennettava>
 • väljendverb - ilmaisuverbi, yhdysverbin laji <tarkennettava>
 • õigekiri - oikeinkirjoitus, ortografia
 • öeldis – predikaatti
 • ühendtegusõna – yhdysverbi [muuttuva yhtymä]]
 • ühendverb – yhdysverbi [muuttuva yhtymä]
 • ülivõrre – superlatiivi
 • üldminevik – preteriti

Viitteet muokkaa

 1. Remes 2009, Muodot kontrastissa ... Viitattu 12.11.2011

Kirjallisuutta ja muita hyödyllisiä viitteitä muokkaa

 • [EKKR] Eesti keele käsiraamat / Mati Erelt et al. : Eesti keele sihtasutus, Tallinn 2007 : ISBN 978-9985-79-210-0.