Joitakin perusteita ja vähän alkeita

Äänneoppi

muokkaa

Ääntäminen ja oikeinkirjoitus

muokkaa

Aakkoset

muokkaa
Kirjaimen nimi hakasuluissa [].
 • A, a [aa]
 • B, b [bee]
 • C, c [tsee] vieraskirjain
 • Č, č [-]vieraskirjain
 • D, d [dee]
 • E, e [ee]
 • F, f [eff] vierassana-kirjain
 • G, g [gee]
 • H, h [haa]
 • I, i [ii]
 • J, j [jot]
 • K, k [kaa]
 • L, l [ell]]
 • M, m [emm]
 • N, n [enn]]
 • O, o [oo]
 • P, p [pee]
 • Q, q [kuu] vieraskirjain
 • R, r [err]
 • S, s [ess]
 • Š, š [šaa] vierassana-kirjain
 • Z, z [zett lausutaan sett]] vierassana-kirjain
 • Ž, ž [žee lausutaan šee] vierassana-kirjain
 • T, t [tee]
 • U, u [uu]
 • V, v [vee]
 • W, w [kaksisvee, topeltvee] vieraskirjain
 • Õ, õ [õõ]
 • Ä, ä [ää]
 • Ö, ö [öö]
 • Ü, ü [üü]
 • X, x [iks] vieraskirjain
 • Y, y [igrek] vieraskirjain
Huomautuksia
muokkaa

Vierassana-kirjaimet esiintyvät viron kielen vierassanoissa. Vieraskirjaimia käytetään vain vieraskielisten niminen ja sanojen kirjoittamisessa, luettelossa yleisimmät.


Muoto-oppi

muokkaa

Sanaluokat

muokkaa

Viron kielessä on 9 (12) sanaluokkaa:

 • Verbit
 • Substantiivit
 • Adjektiivit
 • Numeraalit
 • Pronominit
 • Adverbit
 • Proadverbit
 • Prefiksaaliadverbit (yhdysverbin adverbit)
 • Modaaliadverbit
 • Adpositiot (pro- ja prepositiot)
 • Konjunktiot
 • Interjektiot

Pronominit

muokkaa
Persoonapronominit
muokkaa

Viroksi isikulised asesõnad

Persoona Yksikkö Monikko
ensimmäinen mina
ma
meie
me
toinen sina
sa
teie
te
kolmas tema
ta)
nemad
nad

Adverbit

muokkaa
Proadverbit
muokkaa
Paikan adverbit
muokkaa

Esimerkkejä:

 • alla, all, alt
 • ette, ees, eest
 • sekka,seas, seast
 • juurde, juures, juurest
 • keskele, keskel, keskelt
 • kohale, kohal, kohalt
 • kõrvale, kõrval, kõrvalt
 • külge, küljes, küljest
 • lähedale, lähedal
 • najale, najalgi, najalt
 • otsa, otsas, otsast
 • peale, peal, pealt
 • seltsi, seltsis, seltsist
 • äärde, ääres, äärest

Vain yhdessä sijamudossa esiintyviä:

 • üle
 • mööda
 • piki
 • vahetsi
Prefiksaaliadverbit
muokkaa

Modaaliadverbit
muokkaa

Adpositiot

muokkaa

Postpositiot
muokkaa

Prepositiot
muokkaa

Konjunktiot

muokkaa

Viron sidesõnad, konjunktsioonid

Viron konjunktiot "Viron kielen käsikirjan" mukaan":[EKKR 2007]

 1. ja
 2. ning
 3. ega
 4. ehk
 5. või
 6. aga
 7. kuid
 8. ent
 9. vaid
 10. et
 11. kui
 12. kuna
 13. sest
 14. kuni
 15. kuigi
 16. ehkki
 17. nagu
 18. saati (vanhanaikainen)
 19. elik (vanhanaikainen)
 20. justkui
 21. otsekui
Lähteet
Rinnastuskonjunktiot
muokkaa

Viron rinnastavad sidesõnad

 1. ja – (yhdistävä) 'ja'
 2. ning – (yhdistäva) 'ja', 'sekä'
 3. saati – (yhdistävä, vanhanaikainen) 'saati', 'jostakin puhumattakaan'
 4. elik – (yhdistävä, vanhanaikainen) selittävä 'eli'
 5. või
 6. ega
 7. aga
 8. kuid
 9. ent
 10. vaid
Alaryhmät / [Remes 1982]
muokkaa
Lähteet
 • [Remes 1982] Viron kielioppi / Hannu Remes : Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1983 : ISBN 951-0-11982-2
 • [EKSS 2009] Eesti keele seletav sõnaraamat / Eesti Keele Instituut ; toimetanud Margit Langemets ... et al. . Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009. ISBN 978-9-98579269-8 (kogu teos)

Kopulatiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Yhdistävät rinnastuskonjunktiot [Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. ja – ja
 2. ning – ja, sekä
 3. ei ... ega – ei - eikä
 4. nii ... kui, nii ... kui ka – sekä - että
 5. niihästi ... kui, niihästi ... kui ka – sekä - että, niin - kuin
 6. mitte ainult ... vaid, mitte ainult ... vaid ka – ei ainoastaan - vaan, ei ainoastaan vaan myös
 7. mitte üksnes ... vaid, mitte üksenes ... vaid ka – ei ainoastaan - vaan, ei ainoastaan - vaan myös

Disjunktiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Erottavat rinnastuskonjunktiot[Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. ehk – eli
 2. või – tai, vai
 3. kas ... või – joko - tai

Adversatiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Vastakohtaa tai rajoitusta ilmaisevat rinnastuskonjunktiot[Remes1982]

Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.

 1. aga – mutta
 2. või – tai, vai
 3. kas ... või – joko - tai

Konklusiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Johtopäätöstä ilmoittavat rinnastuskonjunktiot[Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. järelikult – niin muodoin, siis (adverbi[EKSS 2009])
 2. niisiis – siis [ei EKKR]
 3. siis – siis' [ei EKKR]
 4. seega – siten siis, näinollen [ei EKKR]

Ekspalanatiiviset rinnastuskonjunktiot

 • Selittävät rinnastuskonjunktiot[Remes1982]
 • Huomaa erot kohdan 'Konjunktiot' luetteloon.
 1. sest – sillä
 2. nimelt – nimittäin [ ei [EKKR]]
Alistuskonjunktiot
muokkaa

Viron kielen alistuskonjunktiot "Viron kielen käsikirjan" [EKKR] mukaan:

 1. et
 2. kuna
 3. sest
 4. kuigi
 5. ehkki
 6. olgugi
 7. nagu
 8. otsekui
 9. justkui
Alistuskonjunktioiden alaryhmät
muokkaa

... <[EKKR 2007] ja [Remes 1982]

Interjektiot

muokkaa

Partikkelit

muokkaa
 • Viro abisõnad

Muoto-opin perusteita

muokkaa

Morfeemi ja formatiivi

muokkaa

Sanamuotojen muodostaminen

muokkaa

Perusmuoto

muokkaa

Viron kielen sanan vartalo voi eri sijamuodoissa muuttua. Sanamuotojen muodostamisen perustaksi täytyy valita yksi kiinteä sanan vartalon muoto jonka perusteella esitetään säännöt muiden muotojen muodostamiseksi. Tämä on perusmuoto (algvorm)

 • Nominien perusmuoto on yksikön nominatiivi (siil, mõte, kirja.nik*, .tantsijatar)
 • Verbien perusmuoto on ma-infinitiivin vartalo ennen infinitiivin tunnusta (ela(ma), näge(ma))

* pisteellä [.] merkitty seuraavan tavun III-kestoaste.


Sanojen taivutusmuodot

muokkaa

Sija on nominien (substantiivien, adjektiivien ja numeraalien), pronominien, eräiden nominaalien (verbien infinitiivien ja partisiippien [infnitiivimuotojen]) sekä joidenkin adverbien taivutusmuoto.

<selvennettävä>


Teemamuoto

muokkaa

Viroksi põhivorm

Nominien teemamuodot:
 • yksikön nominatiivi (ainsuse nimetav)
 • yksikön genetiivi (ainsuse omastav)
 • yksikön partitiivi (ainsuse osastav)
 • yksikön lyhyt illatiivi [aditiivi] (lühike ainsuse sisseütlev)
 • monikon genetiivi (mitmuse osastav)
 • monikon partitiivi (mitmuse osatav)

Teemamuotojen perusteella voidaan muodostaa sanan kaikki sijamuodot:

Yksikön nominatiivi → yksilöllinen
Yksikön partitiivi → yksilöllinen
Lyhyt illatiivi → yksilöllinen
Yksikön genetiivi → yksikön sijamuodot sse-illatiivista alkaen ja monikon nominatiivi
Monikon genetiivi → de-monikon muodot illatiivista alkaen
Monikon partitiivi → vokaalimonikon muodot, muunnoksia voi esiintyä

Katso myös: Verbin teemamuodot

Nominin taivutus

muokkaa

Taivutusluokat
muokkaa

Deklinaatiot.


Sijamuodot
muokkaa

[Sijat]

Esimerkki nominin sijamuodoista

Sijamuoto viro suomi
Nominatiivi sadam satama
Genetiivi sadama sataman
Partitiivi sadamat satamaa
Illatiivi sadamasse satamaan
Inessiivi sadamas satamassa
Elatiivi sadamast satamasta
Allatiivi sadamale satamalle
Adessiivi sadamal satamalla
Ablatiivi sadamalt satamalta
Translatiivi sadamaks satamaksi
Terminatiivi sadamani (satamaan asti)
Essiivi sadamana satamana
Abessiivi sadamata satamatta
(ilman satamaa)
Komitatiivi sadamaga (sataman kanssa)

Sijamuotojen virolaiset nimet:

 1. nominatiivi – nimetav
 2. genetiivi – omastav
 3. partitiivi – osastav
 4. illatiivi – sisseütlev
 5. Inessiivi (seesütlev)
 6. Elatiivi (seestütlev
 7. Allatiivi (alaleütlev)
 8. Adessiivi (alalütlev)
 9. Ablatiivi (alaltütlev)
 10. Translatiivi (saav)
 11. Terminatiivi (rajav)
 12. Essiivi (olev)
 13. Abessiivi (ilmaütlev)
 14. Komitatiivi (kaasaütlev)


 • Paikallissijojen virolaiset nimet näyttävät sijan tunnuksen (sijapäätteen), esimerkiksi alalt|ütlev.
 • Nykyvirossa suositaan sijapäätteiden virolaisia nimityksiä; mieluimmin omastav kuin genitiiv.Kieliopilliset sijat
muokkaa

<otsikko tarkistettava>


Semanttiset sijat
muokkaa

<otsikko tarkistettava>


Nominatiivi
muokkaa

Nominatiivilla ei ole taivutusmuodon tunnusta.


Genetiivi
muokkaa

Genetiivillä ei ole taivutusmuodon tunnusta.


Partitiivi
muokkaa

Partitiivin tunnuksella on neljä morfeemivarianttia: t (tt), d, 0 [ei tunnusta] ja da.

esimerkkejä
ratsu/t , kä/tt (käsi)
koi/d
ema
se/da (see)

Illatiivi
muokkaa

Illatiivin tunnuksena voi kaikissa sanoissa olla sse ["takapääte -sse"].

esimerkki siili/sse

Inessiivi
muokkaa

Inessiivin tunnus on s.

esimerkki siili/s

Elatiivi
muokkaa

Elatiivin tunnus on st.

esimekki siili/st

Allatiivi
muokkaa

Allatiivin tunnuksella on kaksi muotoa: le ja lle. Morfeemivariantti lle esiintyy vain kolmen pronominin muodoissa: mu/lle, su/lle, ta/lle. Muuten tunnus on aina le.

esimerkki siili/le.

Adessiivi
muokkaa

Adessiivin tunnuksena on tekstissä aina l.

esimerkki: siili/l

Joissain tapauksissa tunnus l pitenee fonologisesti, muuta se ei näy kirjoitettuna.

esimerkkejä: ma: `mu/l, sa: `su/l

<esimerkki tarkennettava>


Ablatiivi
muokkaa

Ablatiivin tunnus on lt.

esimerkki: siili/lt

Translatiivi
muokkaa

Translatiivin tunnus on ks.

esimerkki: siili/ks

Terminatiivi
muokkaa

Terminatiivin tunnus on ni.

esimerkki: siili/ni

Essiivi
muokkaa

Essiivin tunnus on na.

esimerkki: siili/na

Abessiivi
muokkaa

Abessiivin tunnus on ta.

esimerkki: siili/ta

Komitatiivi
muokkaa

Komitatiivin tunnus on ga.

esimerkki: siili/ga

Substantiivin ja pronominin paradigma
muokkaa

Substantiivin ja pronominin taivutusmuotojen sarja. Viron substantiivien ja pronominien kaksi kieliopillista lukua ja neljätoista sijamuotoa muodostavat 28 eri taivutusmuotoa.


Verbin taivutus

muokkaa

Verbin taivutuskategoriat

muokkaa
 • pääluokka (tegumood, geenus)
 • tapaluokka (kõneviis, modus)
 • aikamuoto (aeg)
 • persoonamuoto (pööre)
 • puhelaji, (kõneliik)
Pääluokka
muokkaa
 • aktiivi (isikuline tegumood)
 • impersonaali [passiivi] (umbisikuline tegumood)
Aktiivi
muokkaa

Personaali. Isikuline tegumood, personaal.

esimekki: (ma) elan – suomen "elän"
Impersonaali
muokkaa

(umbisikuline tegumood, impersonaal)

Esimerkki:

elatakse [eletään]

elati [elettiin]

on elatud [on eletty]

ei elatud [ei eletty]


Tapaluokka
muokkaa

Viron kielessä on viisi tapaluokkaa:

 1. indikatiivi (kindel kõneviis)
 2. konditionaali (tingiv kõneviis)
 3. imperatiivi (käskiv kõneviis)
 4. kvotatiivi (kaudne kõneviis)
 5. jussiivi (möönev kõneviis)

Indikatiivi
muokkaa

< Tekstiä >

Konditionaali
muokkaa

Viron tingiv kõneviis.

Imperatiivi
muokkaa

< Tekstiä >

Kvotatiivi
muokkaa

Viron kaudne kõneviis, modus relativus, narratiiv

"Epäsuora esitys", [epäsuora tapaluokka]", modus obliquus [konjunktiivi], [narratiivi]

Kvotatiivia käytetään, kun puhuja välittää kuulijalle kolmannelta taholta peräisin olevan sanoman.

 • Esimerkki: ma lugevat - muka luen, kuulun lukevan, kuulemma luen; luen

Kvotatiivin tunnus on -vat, joka liitetään ma-infinitiivin vartaloon. esimerkiksi: ela/vat, ole/vat elanud, ela/nu/vat, ela/ta/vat

Kvotatiivin aikamuodot ovat preesens ja preteriti (myös perfekti-nimitys käytössä)

Kvotatiivin taivutusmuodot
Tekijämuoto Aikamuoto Myönteinen kielteinen
Aktiivi Preesens elavat ei elavat
Passiivi Preesens elatavat ei elatavat
Aktiivi Preteriti olevat elanud
elanuvad
ei olevat elanud
polevat elanud
ei elanuvat
Passiivi Preteriti olevat elatud ei olevat elatud
polevat elatud

LÄHTEET

Verkkoversio: Muodot kontrastissa <ladattava PDF 1,6 Mt>

Jussiivi
muokkaa

Viron möönev kõneviis

"Epäsuora imperatiivi"; Ilmaisee epäsuoraa käskyä, kehotusta tai toivomusta.

Esimerkiksi ma tehku, (minun on tehtävä ["minä tehköön"]); sa lugegu, (sinun on luettava ["sinä lukekoon"]).

Aikamuoto
muokkaa

Viroksi aeg, tempus

 1. preesens (olevik)
 2. imperfekti (lihtminevik)
 3. perfekti (täisminevik)
 4. pluskvamperfekti (enneminevik)
 5. preteriti (üldminevik)

Preesens
muokkaa

< Tekstiä >


Imperfekti
muokkaa

< Tekstiä >


Perfekti
muokkaa

< Tekstiä >


Pluskvamperfekti
muokkaa

< Tekstiä >


Preteriti
muokkaa

< Tekstiä >


Persoonamuoto
muokkaa

< Tekstiä >


Puhelaji
muokkaa
 1. affirmatiivi, myöntävä puhe (jaatav kõneliik) [myöntävä puhelaji]
 2. negatiivi, kieltävä puhe (eitav kõneliik) [kieltävä puhelaji]

<VÄLIOTSIKKO NOMINAALIMUODOT>

Infinitiivit

muokkaa

Verbin substantiiviset nominaalimuodot

da-infinitiivi
muokkaa

Viroksi "da-tegevusnimi"; Myös muotoja "infinitiiv" ja "da-infinitiiv" käytetään.

Verbin lugema da-inf initiivi on lugeda (sm. lukea)


des-muoto
muokkaa
 • da-infinitiivin adjetiivinen nominaalimuoto

Viron des-vorm, gerundiiv

da-infinitiivin inessiivi, gerundiivi

Tunnukset -des, -tes ja -es

 • Esimerkki lugedes (lukiessa, lukien)
 • Esimerkki hüpates (hypätessä, hypäten)
 • Esimerkki tuues (tuodessa, tuoden)

vat-muoto
muokkaa
ma-infinitiivi
muokkaa

<TEKSTIÄ>


Partisiippimuodot

muokkaa
Partisiipin preesens
muokkaa

Viron oleviku kesksõna

 • passiivin partisiipin preesens, tav-partisiippi
 • umbisikulise tegumoe oleviku kesksõna, tav-kesksõna
 • aktiivin partisiipin preesens, v-partisiippi
 • isikulise tegumoe oleviku kesksõna, v-kesksõna

Partisiipin perfekti
muokkaa

Viron mineviku kesksõna

 • aktiivin partisiipin perfekti, nud-partisiippi
 • isikulise tegumoe mineviku kesksõna, nud-kesksõna
 • passiivin partisiipin perfekti, tud-partisiippi
 • umbisikulise tegumoe mineviku kesksõna, tud.kesksõna

Verbin teemamuodot

muokkaa
 • ma-infinitiivi (ma-tegevusnimi)
 • da-infinitiivi (da-tegevusnimi
 • indikatiivin preesensin yksikön 3. persoona (kindla kõneviisi oleviku ainsuse 3. pööre)
 • indikatiivin impersonaalin preesens (kindla kõneviisi umbisikulise tegumoe olevik)

Teemamuodot ovat perusteena kunkin verbin kaikille taivutusmuodoille:

ma-infinitiivi →
ma-infinitiivin sijamuodot;
indikatiivin imperfektin muodot (kindla kõneviisi lihtminiveku põõrded);
kvotatiivin [epäsuora tapaluokka] preesens (kaudse kõneviisi olevik);
aktiivin partisiipin preesens [tarkistettava!] (isikulise tegumoe oleviku kesksõna);
da-infinitiivi →
des-muoto [gerundiivi] (des-vorm);
imperatiivin yksikon 3. persoona ja monikko (käskiva kõneviisi ainsuse 3. pööre ja mitmus);
jussiivin preesens (möönva kõneviisi olevik)
aktiivin partisiipin perfekti [tarkistettava!] (isikulise tegumoe mineviku kesksõna);
konditionaalin ja kvotatiivin imperfekti (tingiva ja kaudse kõneviisi minevik)
aktiivin preesensin 3. persoona →
indikatiivin preesensin muut muodot (kindla kõneviisi oleviku ülejäänud pöörded;
imperatiivin preesensin 2. persoona
konditionaalin preesens (tingiva kõneviisi olevik);
indikatiivin impersonaalin preesens [tarkistettava!]
muut impersonaalin muodot (ülejäänud umbisikulise tegumoe vormid)

Luetellut teemamuotojen analogiasäännöt eivät riitä 27 epäsäännölisen verbin muotojen muodostamiseen. ... < luettelo ja määrittely >


Verbin paradigma

muokkaa

Verbin taivutusmuotojen sarja.
Lähteet

muokkaa

Lyhenteitä

muokkaa
 • EKK07 — Eesti keele käsiraamat 2007
 • EKK09 — Eesti keele käsiraamat 2009
 • EKKR — Eesti keele käsiraamat

Viro - suomi kielioppisanastoa

muokkaa

Katso myös: suomi-viro kielioppisanastoa

 • abisõna – partikkeli; apusana
 • abstraktne nimisõna – abstraktinen substantiivi
 • aeg – aikaluokka, aikamuoto, tempus
 • afirmatiiv – affirmatiivi, myöntävä puhe, myöntävä puhelaji
 • ainsus – yksikkö
 • algvorm – perusmuoto
 • alus – subjekti
 • arv – luku, numerus
 • arvsõna – numeraali, lukusana
 • asesõna – pronomini
 • des-vorm – des-muoto, da-infinitiivin inessiivi, gerundiivi
 • eessõna – prepositio
 • eitav kõneliik – kieltomuoto, negatiivi
 • enesekohane tegusõna – refleksiiviverbi
 • enneminevik – pluskvamperfekti
 • gerundiiv – gerundiivi, des-muoto, da-infinitiivin inessiivi
 • grammatika – kielioppi
 • häälik – äänne
 • hüüdsõna - interjektio
 • impersonaal – impersonaali; passiivi
 • isik - persoona
 • isikuline asesõna – persoonapronomini
 • isikuline tegumood – aktiivi, "personaali"
 • jaatav kõneliik – myöntömuoto, affirmatiivi
 • kaashäälik - konsonantti
 • kaasssõna – adpositio
 • kategooria - kategoria
 • kaudne kõneviis – kvotatiivi, epäsuora tapaluokka, modus obliquus
 • kesksõna – partisiippi
 • keskvõrre – komparatiivi
 • kindel kõneviis – indikatiivi
 • konditsionaal - konditionaali
 • konjunktsioon - konjunktio
 • konkreetne nimisõna – konkreettinen substantiivi
 • koolon - kaksoispiste
 • käskiv kõneviis – imperatiivi
 • käänkond – taivutusluokka, deklinaatio
 • käändsõna - nomini tai pronomini, sijamuodoissa taipuva sana
 • käändevorm – sijamuoto
 • kääne – sija, sijamuoto (kaasus)
 • kõneliik – puhelaji
 • kõneviis – tapaluokka, modus
 • lihtminevik – imperfekti
 • lihtsõna - yksittäissana
 • lihttegusõna - "yksittäisverbi"
 • lihtverb - "yksittäisverbi"
 • liitsõna - yhdyssana
 • liittegusõna - yhdysverbi [kiinteä yhtymä]
 • liitverb - yhdysverbi [kiinteä yhtymä]]
 • lühend – lyhenne
 • ma-infinitiiv - ma-infinitiivi
 • ma-tegevusnimi - ma-infinitiivi
 • mitmus – monikko
 • muutumatu sõna – partikkeli
 • määrsõna – adverbi
 • möönev kõneviis – jussiivi
 • negatiiv – negatiivi, kieltävä puhe, kieltävä puhelaji
 • nimi – erisnimi, propri
 • nimisõna – subjektiivi
 • näitav asesõna – demontratiivipronomini, demonstratiivinen pronomini
 • olevik – preesens
 • oleviku kesksõna - partisiipin preesens
 • omadussõna – adjektiivi
 • ortograafia - oikeinkirjoitus
 • paralleelvorm – rinnakkaismuoto
 • partikkel – partikkeli; apusana
 • partitsiip – partisiippi; paremmin kesksõna
 • passiiv – passiivi (vrt. impersonaali)
 • personaal – aktiivi, "personaali"
 • preteeritum – preteriti
 • põhivorm – teemamuoto; perusmuoto
 • pärisnimi – erisnimi, propri
 • pöördsõna – verbi, "persoonamuodoissa taipuva sana"
 • pööre – persoonamuoto, persoona
 • rööpvorm – rinnakkaismuoto
 • seisundivorm – "tilamuoto" <tarkistettava>
 • semikoolon – puolipiste
 • sidesõna – konjunktio
 • supiin - supiini, ma-infinitiivi
 • supiinum - supiini, ma-infinitiivi
 • sõnaliik – sanaluokka
 • sõnaraamat - sanakirja
 • sünonüüm – synonyymi
 • tagasõna – postpositio
 • tegumood – pääluokka
 • tegijanimi - tekijännimi
 • tegusõna – verbi
 • teonimi - teonnimi
 • tingiv kõneviis – konditionaali
 • täishäälik – vokaali
 • täisminevik - perfekti
 • tüvemitmus - vartalomonikko
 • tüvi – vartalo
 • umbisikuline tegumood – impersonaali; passiivi
 • vormitüveline mitmus - vartalomonikko .[1]
 • vormitüvi – [muotovartalo] <tarkistettava>
 • võrdlusaste - vertailumuoto
 • võrre – vertailumuoto
 • väljendtegusõna - ilmaisuverbi, yhdysverbin laji <tarkennettava>
 • väljendverb - ilmaisuverbi, yhdysverbin laji <tarkennettava>
 • õigekiri - oikeinkirjoitus, ortografia
 • öeldis – predikaatti
 • ühendtegusõna – yhdysverbi [muuttuva yhtymä]]
 • ühendverb – yhdysverbi [muuttuva yhtymä]
 • ülivõrre – superlatiivi
 • üldminevik – preteriti

Viitteet

muokkaa
 1. Remes 2009, Muodot kontrastissa ... Viitattu 12.11.2011

Kirjallisuutta ja muita hyödyllisiä viitteitä

muokkaa
 • [EKKR] Eesti keele käsiraamat / Mati Erelt et al. : Eesti keele sihtasutus, Tallinn 2007 : ISBN 978-9985-79-210-0.