Tämä luku käsittelee atomia, mutta mikä se on?

Kuvassa on litiumatomi, mustat pisteet ovat elektroneja, punaiset protoneja ja siniset neutroneja.

Mikä atomi on?

muokkaa

Atomi kreikaksi ἄτομος eli atomos, joka tarkoittaa jakamatonta on alkuaineen kemiallisesti pienin osa, eli se on erittäin pieni osa, jotka yhdessä rakentavat kaiken.

Mitä atomi on?

muokkaa

Nyt tiedämme mikä atomi suunnilleen on, mutta mistä se koostuu?

Yleistä

muokkaa

Vaikka sanan alkuperäinen merkitys antaa ymmärtää, että atomia ei voida jakaa, niin nykyisin tiedetään, että atomi koostuu pienemmistä osista.

Sisältä

muokkaa

Suurin osa atomista on tyhjää ja sen massa on keskittynyt atomin ytimeen. Atomin ydin koostuu niin sanotuista nukleoneista. Atomin keskellä on pieni positiivinen ydin, joka muodostuu nukleoneista: positiivisesti varautuneista protoneista (alkeishiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus)(p+) ja varauksettomista neutroneista (sähkävaraukseton alkeishiukkanen)(n0). Ytimen hiukkasten lukumäärä on atomin massaluku.

Ulkopuolelta

muokkaa

Ytimen ympärillä on negatiivisesti varautuneista elektroneista koostuva elektroniverho. Perustilassaan atomit ovat sähköisesti neutraaleja, jolloin protoneja ja elektroneja on yhtä paljon.

Miten atomit luokitellaan?

muokkaa

Atomit luokitellaan tavallisesti järjestysluvun mukaan, joka vastaa protonien lukumäärää. Eri alkuaineet löytyvät jaksollisesta järjestelmästä. Atomin ydin määrää alkuaineen, mutta elektroniverho sen, millaisia ioneja ja yhdisteitä voi syntyä. Elektroniverhossa ovat mahdollisia vain tietyt muutokset, jotka määräytyvät elektronien energiatilan mukaan.

Mikä atomi on pienin?

muokkaa

Yksinkertaisin ja pienin atomi on vetyatomi, jonka järjestysluku on 1 ja jossa on yksi protoni ja yksi elektroni.

Mikä on suurin atomi?

muokkaa

Suurin atomi on järjestysluvultaan 121. ja nimeltään unbiunium.