Wikijunior Leikkikirja/Pallo purkissa

Pallo purkissa on ulkoleikki, jonka leikkimiseen tarvitaan pallo. Jalkapallo on paras, mutta muutkin pallot käyvät.

Aloitus muokkaa

Pelin aluksi valitaan etsijä ja sovitaan piiloutumisalueen rajat. Maahan piirretään ympyrä, purkki, johon pallo asetetaan. Yksi leikkijöistä potkaisee pallon pois purkista ja leikkijät menevät piiloon etsijän hakiessa palloa. Etsijän pitää tuoda pallo takaisin purkkiin ja huutaa mahdollisimman kuuluvasti: "Pallo on purkissa!" Tämän jälkeen etsijä lähtee etsimään muita leikkijöitä.

Kiinniottaminen muokkaa

Aina nähtyään piiloutuneen leikkijän, etsijän on mentävä purkissa olevan pallon luo, koskettava palloon ja huudettava nähdyn leikkijän nimi ja purkissa. Esim. "Timo purkissa". Tämän jälkeen löydetyn leikkijän on tultava pois piilosta ja odotettava purkin luona. Mikäli nähty leikkijä ehtii kuitenkin pallon luo ennen kuin etsijä koskee palloon, leikkijä voi koskea palloa ja huutaa: "Oma purkki!" Tällöin hän on turvassa, mutta ei voi palata enää piiloon, ellei joku potkaise palloa pois purkista. Leikkijä voi myös pelastaa oman purkin huutamisen sijaan.

Pelastaminen muokkaa

Pelastamisen voi tehdä, kun vähintään yksi leikkijä on jo saatu kiinni. Kuka tahansa piiloutuneista leikkijöistä voi potkaista pallon uudelleen pois purkista, mikäli etsijä ei ehdi huutaa potkaisijan nimeä palloon koskien. Kun pallo on potkaistu pois purkista, kaikki kiinnijääneet sekä omat purkit vapautuvat ja leikkijät etsivät uudet piilot. Etsijän pitää tuoda potkaistu pallo taas takaisin purkkiin ennen kuin hän saa etsiä muita.

Pelin lopetus muokkaa

Kun pallo potkaistaan kolmannen kerran pois purkista, peli loppuu, kun etsijä saa kiinni yhden pelaajan. Tästä ensimmäisenä kiinnijääneestä leikkijästä tulee uusi etsijä seuraavaan peliin. Mikäli ensimmäinen etsijä kuitenkin löytää kaikki muut leikkijät ilman, että palloa potkaistaan alkupotkun jälkeen kertaakaan ulos purkista, peli loppuu viimeisen pelaajan löytyessä.

Kymmenen tikkua laudalla muokkaa

Kymmenen tikkua laudalla on varhaisempi versio pallo purkista. Siinä pelin aluksi asetetaan lyhyt laudankappale pienen kiven päälle niin, että toinen osa laudasta koskee maata ja toinen on ilmassa. Laudan maata koskevan pään puolelle asetetaan kymmenen tikkua. Laudan tyhjää päätä polkaistaan, jolloin tikut lentävät joka suuntaan. Etsijä kerää tikut takaisin laudalle muiden piiloutuessa. Kun kaikki tikut ovat laudalla, etsijä huutaa: "Kymmenen tikkua laudalla!" ja lähtee etsimään muita.

Kiinniottaminen tapahtuu muuten samoin kuin pallo purkissa, mutta etsijä huutaa pelkästään löydetyn nimen. Pelastaminen tapahtuu polkaisemalla tikut pois laudalta. Omalle purkille ei ole vastinetta tässä pelissä.