Wikijunior Muinaiset kulttuurit/Fremontin kulttuuri

Fremontin kulttuuri oli nykyisessä Yhdysvalloissa Utahin seudulla vallinnut muinaisten intiaanien perinne. joka tunnetaan lähinnä kalliopiirrokistaan. Se vallitsi noin 700 - 1300.

Fremont
Fremontin kalliotaidetta

Kulttuurin harjoittavat olivat vuodenaikojen mukaan liikkuvia metsästäj-keräilijöitä, jotka ajoittain myös viljelivät maata. Suuria asutuskeskuksia ei ollut. Tällöin perinne erosi etelän pueblojen perinteestä.


Kulttuuri syntyi välillä 500 eaa - 500 jaa. Ison suolajärven tienoilla, mistä se levisi laajemmalle. Ihmiset asuivat "kuoppataloissa". Coloradossa asuvat tämän kulttuurin ihmiset asuivat kivisissä, muuratuiissa taloissa.

. Fremontin elämäntyyli jakautui kiinteissä kylissä asuvien maanviljelijöiden ja paimentolaiselämää jatkavien metsästäjien välillä. Jälkimmäiset liikkuivat riistan perässä tilanteiden mukaan. Kolmannen ryhmän muodostivat ne ihmiset, jotka eivät osanneet päättää kumman elämäntyylin valitsisivat. Kylissä oli jopa 60 taloa, yleensä 2-12.

Kuivuuskaudet 1150-1350 jaa koettelivat täälläkin päin väestöä. Seuraavan vuosisadan aikana etelästä ja lounaasta Utahiin kulkeutuneet uto-asteekkilaisia kieliä puhuvat utet ja shoshonit valtasivat Fremontin kulttuuripiiriin alueet. Samalla uudet maahanmuuttajat saattoivat adoptoida Fremontin viimeiset rippeet omaan kulttuuriinsa.