Wikijunior Muinaiset kulttuurit/Luoteisrannikon intiaanit

Luoteisrannikon intiaanit olivat niitä intiaaneja, jotka asuivat Amerikan luoteisrannikolla ja tekivät mm toteemipaaluja ja pitkiä lankkutaloja. Kanootteja osattin monesti hyvin tehdä. Elinkeinoja olivat lähinnä kalastus, mm lohta ja hylkeen pyynti. Jotkut himit pyydystivät valaita ja muita merinisäkkäitä.

Lintua esittävän toteemipaalun huippu

Tunnettuja alueen kansoja olivat tlingit, haida, salish ja chinook. Pohjoisalueella puhuttiin na dene-kieliä, etelässä amerintiaanien-kieliä. Na dene-kansat saattoivat saapua asuinalueelleen vasta noin 6500 eaa., paljon myöhemmin kuin varsinaiset amerintiaanit

Puustet veiestetyissä toteemipaaluissa on eläinten ja ihmisten kuvia. Toteemipaalut eivät ole uskonnollisia. Ne ovat sukujen eli klaanien tunnuksia.

Pohjoisen luoteisrannikon na dene-kansojen oli melko mutikas ja rikas, kun meri antoi hyvät antimet ja lauhkeasta sademetsästä saatiin puuta tarveaineeksi. Yhteiskunta oli järjestynyt: monesti päälliköihin, tavalliseen kansaan ja orjiin. Päälliköt järvestivät suuria juhlia eri tapahtumien kunniaksi.