Wikijunior Ohjelmointi/Funktiot

Funktiolla tarkoitetaan tietokoneohjelman itsenäistä osaa. Funktio on ikään kuin tietokoneohjelman sisällä oleva toinen pienempi ohjelma. Täman takia funktioita kutsutaan myös aliohjelmiksi. Tietokoneohjelma voi pyytää funkion suorittamista. Tätä sanotaan funktion kutsumiseksi. Myös toinen funktio voi kutsua funktiota. Oikeastaan koko tietokone ohjelma on yksi iso funktio, joka sisältää sisäkkäisiä funktiokutsuja!

Funktioiden suurin hyöty on siinä, että niille voi antaa tietoja joita voi käyttää muuttamaan niiden toimintaa eri tilanteisiin sopivaksi. Näitä funktiolle annettavia alkutietoja sanotaan parametreiksi. Funktiot voivat lisäksi palauttaa pääohjelmalle parametrien perusteella laskemiaan arvoja. Näin kutsuva ohjelma voi käyttää funktion laskemia arvoja omassa suorituksessaan.

Esimerkiksi koiran ikää sanotaan voivan verrata ihmisen ikään kertomalla se seitsemällä. Jos esimerkiksi Rekku on 2-vuotias vastaa se ihmisen iässä 2 · 7 -vuotiasta eli 14-vuotiasta. Voidaan siis kirjoittaa funktio joka laskee koiralle ihmisiän. Ihmiskielellä sanottuna:

”Otetaan koiran ikä vuosina ja palautetaan se kerrottuna seitsemällä.”

Edellä ”koiran ikä vuosina” on parametri. Funktion palauttama arvo on parametri kerrottuna seitsemällä.

Tehtäviä muokkaa