Wikijunior Suomen luonto/Metsät

Metsä on Suomessa useimmiten havumetsää (eli boreaalinen vyöhyke, pohjoinen havumetsävyöhyke tai taiga). Lähes koko Suomessa on boreaalinen vyöhyke. Suomessa boreaalinen vyöhyke on voimakkaan havupuuvaltainen, ja tietyssä metsätyypissä esiintyy vain vähän eri puulajeja. Tärkeimmät lajit ovat metsämänty (Pinus sylvestris) ja euroopankuusi (Picea abies). Tätä vyöhykettä sanotaan Skandinavian havumetsiksi.

Gotlannin (yksi Ruotsin ja Itämeren saarista) metsämaisemaa.

Lehtimetsän puulajeja taas ovat koivu, haapa, leppä, vaahtera, kynäjalava, vuorijalava, saarni, metsälehmus ja tammi. Lounais-Suomessa kasvaa paikoin laajahkojakin tammi ja -lehmusvaltaisia metsiä. Saaristossa tapaa yleisesti saarni ja -tervaleppävaltaisia metsikköjä. Näissä metsissä kasvaa myös pähkinäpensas, joka voi yltää jopa 5 metrin korkeuteen. Suomen metsissä elää monia nisäkäs-, lintu- ja kasvilajeja. Aluskasvillisuus koostuu pääosin varvuista (kuten mustikasta ja puolukasta), sammalista ja jäkälistä. Myös sienet ovat yleisiä.