Yhdistysten digitoiminnan käsikirja/Liite 1: Linkkejä verkkokokousten ja webinaarien tarkistuslistoihin sekä tukimateriaaleihin

Verkkokokousten ja webinaarien järjestäjän on hyvä varata aikaa tapahtuman valmisteluun ennen webinaaria sekä tallenteiden tekemiseen, aineistojen, lisätietojen ja kiitosviestien lähettämiseen tapahtuman jälkeen.

Lisää luettavaa aiheesta:

Verkkotapahtumien fasilitointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Tapahtumasuunnittelun yhteydessä pitää sopia mikä on osallistujien rooli ja mihin asioihin osallistujilta halutaan panosta - kaikkiin vai vaan tiettyihin.

Verkossakin menetelminä voidaan hyödyntää samoja kuin livetilanteissakin, vaikka välineen mahdollisuudet täytyykin ottaa eri tavalla huomioon. Kannattaa testata verkkoympäristössä kuinka valitsemasi menetelmä parhaiten toimii, riittääkö ympäristön oman välineet vai tarvitsetko lisäksi jotain muita sovelluksia tai ohjelmistoja toiminnan tueksi.  

Verkkofasilitaattorit ovat perustaneet erilaisia keskusteluryhmiä esimerkiksi Facebookkiin. Ryhmistä saa ideoita menetelmiin sekä mahdollisiin työvälineisiin.

Sosiokratia 3.0 on menetelmä, jonka avulla pyritään osallistamaan osallistujat mukaan päätöksentekoon. Sosiokratian työnkalut ovat vapaasti käytettävissä verkossa osoitteessa: https://codento.fi/sosiokratia/.