Yleinen kemia/Aineen olomuodot

Aineet voivat esiintyä eri olomuodoissa. Olomuodon muutos on fysikaalinen eikä muuta aineen kemiallista luonnetta. Aineen olomuotoja tunnetaan viisi: kiinteä, neste, kaasu, plasma ja amorfinen olomuoto. Aineen olomuotoon vaikuttavat fysikaaliset tekijät ovat lämpötila ja paine.

Kiinteä muokkaa

Esimerkiksi rauta on aina normaalisti kiinteää

Neste muokkaa

Vesi on normaalisti nestemäistä ainetta

Kaasu muokkaa

Kaasua on ympärillämme koko ajan. Ilma on kaasu.

Plasma muokkaa

Amorfinen olomuoto muokkaa

Amorfinen on kreikkaa ja tarkoittaa muodotonta. Sananmukaisesti, amorfisella aineella ei ole pysyvää rakennetta, eikä myöskään selkeää sulamispistettä. Amorfinen aine pehmenee hiljakseen lämmitettäessä, mutta siitä et voi sanoa tarkasti, missä olomuodossa se on. Amorfisia aineita ovat muun muassa lasi ja jotkin muovit.

Veden olomuodon muutokset muokkaa

Vesi on hyvä tyyppiesimerkki olomuodon muutoksista.