Yleinen kemia/Aineen olomuodot

Aineet voivat esiintyä eri olomuodoissa. Olomuodon muutos on fysikaalinen eikä muuta aineen kemiallista luonnetta. Aineen olomuotoja tunnetaan viisi: kiinteä, neste, kaasu, plasma ja amorfinen olomuoto. Aineen olomuotoon vaikuttavat fysikaaliset tekijät ovat lämpötila ja paine.

Kiinteä

muokkaa

Esimerkiksi rauta on aina normaalisti kiinteää

Vesi on normaalisti nestemäistä ainetta

Kaasua on ympärillämme koko ajan. Ilma on kaasu.

Plasma

muokkaa

Amorfinen olomuoto

muokkaa

Amorfinen on kreikkaa ja tarkoittaa muodotonta. Sananmukaisesti, amorfisella aineella ei ole pysyvää rakennetta, eikä myöskään selkeää sulamispistettä. Amorfinen aine pehmenee hiljakseen lämmitettäessä, mutta siitä et voi sanoa tarkasti, missä olomuodossa se on. Amorfisia aineita ovat muun muassa lasi ja jotkin muovit.

Veden olomuodon muutokset

muokkaa

Vesi on hyvä tyyppiesimerkki olomuodon muutoksista.