Kemia on aineiden ominaisuuksia, kokoonpanoa ja muutoksia tutkiva tieteen haara. Kemia itsessään jakaantuu useisiin alempiin haaroihin:

  • Orgaaninen kemia - tutkii hiiliyhdisteitä ja niiden ominaisuuksia. Useat muutkin kemian haarat ovat sidoksissa tähän haaraan.
  • Epäorgaaninen kemia - tutkii yhdisteitä joiden ensisijaisena raaka-aineena ei ole hiili.
  • Biokemia - tutkii elämän peruskysymyksiä ja olemassaoloa (kuten DNA ja proteiinit).
  • Fysikaalinen kemia - tutkii fysikaalisia ominaisuuksia kemiallisista aineista.
  • Analyyttinen kemia - tutkii tapoja ja menetelmiä aineiden mittaamiseksi.

Koska kemia on mittauksiin perustuva tiede esittää matematiikka erittäin tärkeää osaa siinä. Varsinkin tilastomatematiikka ja sen soveltaminen. Kemia noudattaa tarkkoja sääntöjä ja kaavoja kuten luonnontieteen kuuluukin. Kemiassa on käytössä omat yksikkönsä ja ne tullaan esittelemään tämän kirjan luvuissa.

Kirjassa käydään läpi kemian peruskäsitteitä, kuten atomimalli, atomien keskinäiset vaikutukset ja aineen ominaisuudet. Käsittelyä viedään eteenpäin atomien välisiin sidoksiin ja näistä muodostuviin aineisiin ja pyritään selittämään kuinka alle sata alkuainetta voivat muodostaa luonnon monimuotoisuuden.