C/Aritmeettiset operaatiot

< C

Tämä luku kertoo C:n aritmeettisista operaatioista.

Laskutoimitukset ovat C-kielessä helppoja. Kieli sisältää seuraavat yksinkertaiset aritmeettiset operaattorit.

Operaattori Kuvaus
+ yhteenlasku
- vähennyslasku
* kertolasku
/ jakolasku
% jakojäännös

Näillä operaattoreilla pystyt suorittamaan yksinkertaisia laskutoimituksia.

int a, b, c;
a = 1 + 1; /* a on nyt 2 */
b = a + 5; /* b on nyt 7 */
c = b - 4; /* c on nyt 3 */
a = c * b; /* a on nyt 21 */

Monimutkaisemmissa laskutoimituksissa voidaan käyttää sulkuja selventämiseksi.

int luku = (6 / 2) * (2 + (32 % 7)); /* luku on nyt 18 */

C-kieli sisältää myös aritmeettisten operaattoreiden lyhyet muodot. Niitä käytetään muuttujien kanssa seuraavasti.

Pitkä muoto Lyhyt muoto Kuvaus
x = x + 1 x++ Korottaa muuttujan arvoa yhdellä
x = x - 1 x-- Pienentää muuttujan arvoa yhdellä
x = x + 2 x += 2 Korottaa muuttujan arvoa kahdella
x = x - 2 x -= 2 Pienentää muuttujan arvoa kahdella
x = x * 2 x *= 2 Kertoo muuttujan arvon kahdella
x = x / 2 x /= 2 Jakaa muuttujan arvon kahdella
x = x % 2 x %= 2 Laskee muuttujan ja luvun 2 jakojäännöksen

Operaattoreita ++ ja -- voidaan käyttää joko jälkiliitteenä (i++) tai etuliitteenä (++i). All on esimerkkejä lyhyiden muotojen käytöstä.

int luku = 0;
luku += 2;    /* luku on nyt 2 */
luku++;       /* luku on nyt 3 */
luku *= luku; /* luku on nyt 9 */
--luku;       /* luku on nyt 8 */

Jälkiliite- ja etuliitemuodot eroavat toisistaan palautusarvonsa osalta seuraavasti.

int luku = 0;
int luku1 = luku++; /* luku on nyt 1, luku1 on nyt 0 */
int luku2 = ++luku; /* luku on nyt 2, luku2 on nyt 2 */
C-ohjelmointikieli

EtusivuHistoriaTyökalut


Yksinkertainen C-kielinen ohjelmaMuuttujatAritmeettiset operaatiotKommentitOhjausrakenteetFunktiotOsoittimetDynaaminen muistinvarausTaulukotMerkkijonotTietueet


C-kielen varatut sanatStandardikirjastoAiheesta muualla