Lernu Esperanton – Opi esperantoa

Bonvenon!

muokkaa

Esperanto on kaikkien aikojen puhutuin keinotekoinen kieli. Sen nimi tulee salanimestä Dr. Esperanto, jonka alla L. L. Zamenhof, puolalainen silmälääkäri, julkaisi kielen vuonna 1887. Hänen tarkoituksenaan oli luoda helposti opittava, neutraali kieli käytettäväksi lingua francana kansainvälisessä kommunikoinnissa esimerkiksi englannin sijaan. Vaikka mikään ylikansallinen elin ei ole ottanut sitä virallisesti käyttöön, esperantolla on kasvava puhujayhteisö, joka on käyttänyt kieltä jatkuvasti sen julkaisemisen jälkeen. Nykyään esperantoa käytetään monenlaiseen toimintaan, kuten matkustamiseen, kirjeenvaihtoon, kulttuurivaihtoon, kokouksiin, kirjallisuuteen ja kielineuvontaan. Esperanto on tiettävästi ainoa keinotekoinen kieli, jolla on syntyperäisiä puhujia.

Esperantoa on helpompi oppia kuin mitään luonnollista kieltä. Sen kielioppi on täysin säännöllistä ja uusien sanojen muodostaminen on helppoa. Sanasto perustuu paljolti esimerkiksi romaanisiin kieliin, joiden osaamisesta on paljon hyötyä esperantoa opiskeltaessa, ja toisin päin.

Lue lisää Wikipedian esperantoa käsittelevästä artikkelista.

Sisällysluettelo

muokkaa

Liitteet

muokkaa

Linkkejä

muokkaa