Etäopetuksen näytön paikka

Etäopetuksen näytön paikka on opas, joka tarjoaa nopeaa käytännön apua opettajalle ja oppilaitoksille, jonka kevään 2020 etäopetustilanne on yllättänyt.

Muut kieliversiot: ruotsi, pohjoissaame

Alkuperäisen tekstin toimittajat:

Tarmo Toikkanen, Sanna Brauer, Otto Burman, Eija Kalliala, Pia Kiikeri, Jari Laru, Teemu Leinonen, Harto Pönkä, Anne Rongas, Tero Toivanen, Minna Taivassalo, Matleena Laakso

Alkuperäisen tekstin kirjoittajat:

Tarmo Toikkanen, Tero Toivanen, Sanna Brauer, Anne Rongas, Titi Tamminen, Minna Taivassalo, Pia Kiikeri, Hanne Koli, Anita Hartikainen, Sara Peltola, Kirsi Wallinheimo, Leo Lahti, Maarit Tihinen, Eija Kalliala, Jari Laru, Mikko-Jussi Laakso, Hilkka Näse, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki, Minna Myllymäki, Harto Pönkä, Tiina Mäkelä, Kaisa Haverinen, Kari Kaasinen, Matleena Laakso, Teemu Leinonen, Pasi Mustonen, Aki Saariaho, Eija Terävä, Ilona Laakkonen

“Etäopetuksen näytön paikka” on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Saa jakaa, kopioida, muokata ja jalostaa, kunhan alkuperäiset tekijät sekä linkki alkuperäiseen julkaisupaikkaan säilyvät ja lisenssi pysyy samana.

Lyhytlinkki: https://okf.fi/etaopetuksennaytonpaikka

Lukijalle muokkaa

Tämä opas on vielä työn alla, mutta sisältää jo paljon viisautta ja vinkkejä. Ensimmäinen osio käsittelee etäopetusta ja etäläsnäoloa yleisellä tasolla ja sisältää ohjeita kaikille oppiasteille. Tätä seuraavat perusopetuksen, toisen asteen, korkea-asteen ja vapaan sivistystyön osiot. Kukin osio alkaa ensiaskeleilla, joista on hyvä lähteä liikkeelle. Niitä seuraavilla ohjeilla voit askel askeleelta kehittää omaa etäopetustasi.

Kirjojen kehitysasteet
Aloitettu:      Kehittyvä:      Puolivalmis:      Kehittynyt:      Ensimmäinen luonnos valmis:     

Yhteiset asiat kaikille oppiasteille muokkaa

 1. Etäopetuksen ensiaskeleet     
 2. Etäopetuksen eri muodot     
 3. Opettajan työvaiheet etäopetuksessa     
 4. Opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja yhteisöllinen työskentely     
 5. Oppijoiden hyvinvointi etäopetuksessa     
 6. Reaaliaikainen etäopetus ja etäläsnäolo     
 7. Eriaikainen etäopetus     
 8. Etäopetus ja ohjaus     
 9. Etäopetus ja arviointi     
 10. Tiedonhaku ja tiedonhallinta     

Perusopetus (luokat 0-10) muokkaa

Opetushallituksen ohjeet korvaavan opetuksen järjestämisessä. Opetushallitus vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin osoitteessa info@oph.fi virka-aikana klo 8.00–16.00.

 1. Toimintamalleja ja ohjeita     
 2. Etäopetuksen ensiaskeleet ilman laitteita     
 3. Liikuntahetket opiskelun lomaan ja ulkoile     
 4. Etäohjaamisen vinkkejä huoltajalle ja kotiväelle     
 5. Etäopetus mahdollistaa lapsen oikeuksien toteutumisen     
 6. Etäopetuksen suunnittelu     
 7. Oppiainekohtaisia vinkkejä     
 8. Ohjevideoita ja muita -materiaaleja     

Toisen asteen koulutus (lukio ja ammatillinen koulutus) muokkaa

 1. Lukio     
  1. Ohjevideoita ja muita -materiaaleja     
 2. Ammatillinen koulutus     

Korkeakoulut (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) muokkaa

 1. Etäopetuksen ensiaskeleet korkeakoulussa     
 2. Oppilaitosten tuottamia vinkkejä ja opettajien koulutuksia     

Vapaa sivistystyö muokkaa

 1. Etäopetuksen ensiaskeleet vapaa sivistystyö     
 2. Mitä keinoja on jatkaa kurssia etäopetuksena?