Filosofia on tieteenala, joka tutkii todellisuutta, tietoa ja inhimillistä elämää koskevia yleisiä käsityksiä sekä niiden perusteita. Filosofian harjoittajaa kutsutaan filosofiksi.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia-tietosanakirjassa on artikkeli aiheesta:

Vaikka filosofiaa voidaan pitää tieteenä, se poikkeaa muista tieteistä argumentoivan luonteensa johdosta: kyse on tyypillisesti juuri ihmisen näkökulmasta asioihin ja niiden merkityksiin.

Filosofia-wikikirjan tavoitteena on kertoa filosofiasta ja sen tunnetuista uraanuurtajista.

Luvut muokkaa

Filosofit muokkaa