Fysiikka on tiede, joka tutkii aineen ja säteilyn käyttäytymistä ja vuorovaikutuksia. Fysiikan ja muutamien muiden tieteiden, kuten tähtitieteen ja kemian välinen raja on usein häilyvä ja epämääräinen. Fysiikka voidaan jakaa karkeasti soveltavaan ja teoreettiseen fysiikkaan, mutta myös näiden raja on usein huonosti määriteltävissä.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia-tietosanakirjassa on artikkeli aiheesta:

Fysiikka tutkii kaikkia luonnon ilmiöitä ja kappaleita sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia. Fysiikka tulee kreikan kielen sanoista episteme physike, joka tarkoittaa suomeksi oppi luonnosta.

Kappaleet muokkaa

 1. Mittaaminen
 2. Liike ja voima     
 3. Ääni
 4. Valo
 5. Lämpö     
 6. Energia
 7. Sähkö     
 8. Sähkömagneettinen kenttäteoria
 9. Ydin ja ydinsäteily
 10. Suppea suhteellisuusteoria     

Liitteet muokkaa

 1. SI-järjestelmän perussuureet
 2. Mekaniikan peruslait     

Katso myös muokkaa