Kiipparikirja/Nuottiviivasto


Nuotit sijoitetaan nuottiviivastolle. Nuotin sijainti viivastolla ilmaisee sen sävelkorkeuden. Kun nuotti kirjoitetaan viivoitetun alueen ulkopuolella, käytetään apuviivoja.

Aika etenee vasemmalta oikealle. Nuotit eivät kuitenkaan merkitä ajanmukaiselle paikalle, vaan aika tietyssä kohdassa pitää laskea laskemalla yhteen edeltäien nuottien pituudet. Samalle kohdalle kirjoitetut nuotit soitetaan samaan aikaan.

Laulukirjanuoteissa on yleensä yksi viivasto johon on merkitty sointumerkit. Sointumerkeistä soittamisesta katso sivu Säestäminen.

Kahdelle kädelle kirjoitetut nuotit kirjoitetaan kahdelle eri viivastolle. Ylempi viivasto on merkitty diskantti- eli G-avaimella ja alempi basso- eli F-avaimella ja viivastot on yhdistetty aaltoviivalla.


Huomio!
 • Vaikka viivastot piirretään kauaksi erilleen jää viivastojen väliin vain yksi apuviiva.


Vasemman käden nuotit kirjoitetaan diskantti- ja oikean bassoviivastolle. Toisen käden nuotit saatetaan kirjoittaa myös toiselle viivastolle ylösalaisin.

Jotta nuotit voi soittaa oikealta korkeudelta, täytyy koskettimistosta paikantaa keski-c-sävel.

Tämä sijaitsee tyypillisesti suurinpiirtein keskellä koskettimistoa ja voi olla merkitty jollakin tavalla. Keski-c sijoittuu ylemmän viivaston ensimmäiselle ala-apuviivalle ja alemman viivaston ensimmäiselle yläapuviivalle.


{
 \cadenzaOn %% tahtiviivojen piilotus
 \new PianoStaff <<

  \new Staff = "treble" {
   \clef "treble"
   \key c \major

   \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
   \override NoteHead.color = "#3868b1"
 
   s1 c \tweak color "#cc2327" c' c'' c''' c''''
   
  }
 
  \new Staff = "bass" {
   \clef "bass"
   \key c \major

   \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
   \override NoteHead.color = "#3868b1"

   c,1 c \tweak color "#cc2327" c' c'' s s
  }
  >>
}

Keski-c viisioktaavisella koskettimistolla. Päällekkäiset nuotit ovat sama sävel eri viivastoille kirjoitettuna.

Jotta nuoteista voi soittaa, täytyy ensin oppia lukemaan sävelen nimi nuottiviivastolta ja sitten löytämään vastaava kosketin koskettimistosta, kunnes osaat lukea koskettimen suoraan viivastolta.

G-avain ja sen ilmaisemat sävelet viivastolla.


Huomio!
 • Diskantti- ja bassoviivastojen samannimiset sävelet ovat eri kohdissa. F-viivasto on tavallaan siirtynyt yhden viivan verran alemmas.


Muistisääntöjä

muokkaa
 • G-avaimella merkityn viivaston viivojen väliin tulee alhaalta ylöspäin luettuna englannin sana ”face” (bassoviivastolle sana ”aceg”).
 • G-avaimen pyörre osoittaa g-sävelen viivan.
 • F-avaimen kaksi pistettä osoittavat f-sävelen viivan.
 • Jos tietyn niminen sävel on viivalla, on sitä alempi ja ylempi samanniminen sävel viivojen välissä ja toisinpäin.
 • C-sävelten paikat ovat symmetrisesti diskantti- ja bassoviivastoilla keski-c:n suhteen ikään kuin sen paikalla olisi peili.