Kitarakirja/Skaalat ja intervallit

Intervalli on kahden sävelen välinen etäisyys toisistaan. Mittayksikkönä on puolisävelaskel. Erilaisille sävelten välisille etäisyyksille on annettu erilaisia nimityksiä. Tunnetuin näistä nimityksistä lienee oktaavi, jota merkitään myös numerolla 8. Oktaavin sävelet ovat 12 puolisävelaskeleen päässä toisistaan.
Skaala eli sävelasteikko on nouseva tai laskeva sarja peräkkäisiä nuotteja joiden väliset suhteet on määritelty. Tyypillisiä ovat duuri- ja molli-asteikot (melodinen molli, harmoninen molli).

Rock-musiikissa yksinkertaisin ja yleisin skaala on ns. blues-skaala eli pentatoninen molliasteikko sinisillä nuoteilla:

Skaalat otelaudalla muokkaa

Esimerkki. Sormituskuviota C,G,D duureista, sekä (parista mollista kesken)

C-duuri (C D E F G A B C) Rinnakkaismolli A

-----------3-------5-------7-------9----------12----
-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
B|-C-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-|--
-|---|-A-|---|-B-|-C-|---|---|---|---|
-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|-F-|---|-G-|---|---|---|
-|---|---|---|---|---|---|---|-C-|---|-D-|---|---|---|
G-duuri (G A B C D E F# G) rinnakkaismolli E

---1-------3-------5-------7-------9----------12----
E|---|-F#|-G-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
B|-C-|---|-D-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|---|-A-|---|---|---|---|---|---|-E-|---|-F#|-G-|---|
-|---|---|---|---|---|---|---|---|-B-|-C-|---|-D-|---|
-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-G-|---|-A-|---|
-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D duuri (D E F# G A B C# D) rinnakkasmolli B

---1-------3-------5-------7-------9----------12----
-|---|---|---|---|---|---|-B-|---|-C#|-D-|---|---|---|   
B|---|-C#|-D-|---|---|---|-F#|-G-|---|-A-|---|---|---|
G|---|-A-|---|---|---|---|-D-|---|-E-|---|---|---|---|
-|---|-E-|---|-F#|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-|---|---|---|---|-D-|---|---|---|---|---|---|---|---|
-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-molli (A,B,C,D,E,F,G,A) rinnakkaiduuri C

---1-------3-------5-------7-------9----------12----
e|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---|---|---|---|---|   
B|---|---|---|---|-E-|-F-|---|-G-|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|-B-|-C-|---|-D-|---|---|---|---|---|---|
D|---|---|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-molli (D,E,F,G,A,B,C,D) rinnakkaisduuri F

---1-------3-------5-------7-------9----------12----
e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|-B-|-C-|---|-D-|---|---|---|---|---|---|
D|---|---|-F-|---|-G-|---|-A-|---|---|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|-D-|---|-E-|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sävellajit muokkaa

Sävelaskeleet muokkaa

Kaikki musiikin asteikot muodostuvat sävelten vaihtelevista sävelaskeleista. Pienin länsimaisessa musiikissa ja tavallisella kitaralla soitettavissa oleva sävelaskel on ns. puolisävelaskel.

|-o-|-o-|---|---| PUOLI sävelaskelta (kitaran 1 nauhaväli)
|-o-|---|-o-|---| KOKO sävelaskel (kitaran 2 nauhan väli)
|-o-|---|---|-o-| PUOLITOISTA sävelaskelta (kitaran 3 nauhan väli)
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

Duurit ja mollit muokkaa

Kaikki asteikot, joissa ensimmäinen sävel ja sitä seuraavat sävelet muodostavat suuren terssin ja puhtaan kvintin, ovat duureja (tai duurisävyisiä).

Kaikki asteikot, joissa ensimmäinen sävel ja sitä seuraavat sävelet muodostavat pienen terssin ja puhtaan kvintin, ovat molleja (tai mollisävyisiä).