Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭mmaj7

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' b' dis'' fisis''>1
}
G♯mmaj7: g♯–b–d♯–f𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' ces'' ees'' g''>1
}
A♭mmaj7: a♭–c♭–e♭–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, gis b dis' fisis'>1 | <aes, aes ces' ees' g'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 gis\4 b\3 dis'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
g♯ g♯ b
(h)
d♯ f𝄪
a♭ a♭ c♭ e♭ g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, fisis b dis' >1 | <aes, g ces' ees' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 g\4 b\3 dis'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ f𝄪 b
(h)
d♯
a♭ g c♭ e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis dis' fisis' b'>1 | < aes ees' g' ces''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\4 dis'\3 g'\2 b'\1>1 s2
 }
>>
g♯ d♯ f𝄪 b
(h)
a♭ e♭ g c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis dis' fisis' b' dis''>1 | < aes ees' g' ces'' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 dis'\4 g'\3 b'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ d♯ f𝄪 b
(h)
d♯
a♭ e♭ g c♭ e♭