Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯mmaj7

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' a' cis'' eis''>1
}
F♯mmaj7: f♯–a–c♯–e♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' beses' des'' f''>1
}
G♭mmaj7: g♭–b𝄫–d♭–f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, fis a cis' eis'>1 | <ges, ges beses des' f'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 fis\4 a\3 cis'\2 f'\1>1 s2
 }
>>
f♯ f♯ a c♯ e♯
g♭ g♭ b𝄫
(b♭)
d♭ f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, eis a cis' >1 | <ges, f beses des' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 f\4 a\3 cis'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ e♯ a c♯
g♭ f b𝄫
(b♭)
d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis cis' eis' a'>1 | < ges des' f' beses'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 cis'\3 f'\2 a'\1>1 s2
 }
>>
f♯ c♯ e♯ a
g♭ d♭ f b𝄫
(b♭)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis cis' eis' a' cis''>1 | < ges des' f' beses' des''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 cis'\4 f'\3 a'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
f♯ c♯ e♯ a c♯
g♭ d♭ f b𝄫
(b♭)
d♭