{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cis'' eis'' bis''>1
}
A♯madd9: a♯–c♯–e♯–b♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' des'' f'' c'''>1
}
B♭madd9 (Bmadd9): b♭–d♭–f–c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, eis ais cis' eis' bis'>1 | <bes, f bes des' f' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 f\5 ais\4 cis'\3 f'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
a♯ e♯ a♯ c♯ e♯ b♯
(h♯)
b♭
(b)
f b♭
(b)
d♭ f c